Markägare inför p-avgift vid Bexells stenar

Ett parkeringsbråk har blossat upp vid ett naturreservat i Åkulla bokskogar. En markägare har infört p-avgift. Något som Länsstyrelsen säger att de inte har rätt till.

ANNONS
LocationVarberg||

Från och med i torsdags har det införts parkeringsavgift vid Toppbjärs naturreservat i Åkulla bokskogar. Numera kostar det 40 kronor per påbörjat dygn att nyttja platsen. Detta har upprört folk på Facebook, men flera har också visat förståelse.

Naturreservatet Toppbjär bildades 2007. Men parkeringsplatsen som många använder sig av för att besöka Bexells talande stenar har funnits ända sedan 1990-talet. Den ligger på privat mark som ägs av Anna och Caspar Sandgren som även bor och bedriver skogsbruk i närheten. Till HN säger de att situation kring parkeringsplatsen har blivit alltmer ohållbar de senaste åren.

– Det drabbar inte bara oss utan även våra besökare och därför försöker vi nu styra upp parkeringen med en markerad p-zon så att bilar inte ska blockera varandra eller våra vägar, säger Caspar Sandgren och fortsätter:

ANNONS

– Vi både bor och jobbar i skogen och måste ha en möjlighet att komma förbi med maskiner och köra in och ut till vår bostad. En annan viktig aspekt är säkerheten för oss och våra besökare. Utryckningsfordon måste kunna ta sig fram till parkeringen och vidare in i skogen om en olycka inträffar.

Länsstyrelsen säger att de har fått ersättning

Att införandet av p-avgift skulle gå obemärkt förbi var inget de hade räknat med.

– Vi kan förstå att några höjer på ögonbrynen och undrar varför man ska betala men saken är den att just eftersom vägarna och parkeringsplatsen ligger på privat mark så utgår inga bidrag för skötsel och underhåll utan den kostnaden betalas av oss, säger Caspar Sandgren.

I en kommentar på Facebook skrev länsstyrelsens reservatssamordnare att markägarna får tåla att parkeringsplatsen används av reservatets besökare. Vidare skrevs det att markägarna har fått ersättning för detta när reservatet bildades. Men det är något som makarna Sandgren dementerar bestämt.

– Vi ser mycket allvarligt på att en talesperson för länsstyrelsen går ut med felaktig information, säger Caspar Sandgren.

Parterna tolkar avtalet olika

De medger att de har fått en intrångsersättning när reservatet bildades. Men ingen särskild ersättning för parkeringsplatsen har utgått menar de. Att de nu har infört en p-avgift strider heller inte mot avtalet vad gäller att låta parkeringsplatsen vara tillgänglig för besökare enligt Sandgrens.

ANNONS

– Vi välkomnar våra skogsgäster och hoppas att alla ska få en fin och positiv naturupplevelse nu när parkeringsplatsen är tydligare utmarkerad, säger Caspar Sandgren.

Länsstyrelsen har gjort en annan tolkning av avtalet.

– Vår inställning är att det ska vara gratis att besöka alla naturreservat. Vi vill inte att det ska kosta pengar för den enskilde besökaren och vår uppfattning är att detta också framgår av reservatsbestämmelserna, säger Henrik Martinsson som är naturvårdsdirektör på länsstyrelsen.

Samtidigt säger han att han har förståelse för markägarnas situation på grund av det ökade besökstrycket. Martinssons förhoppning är dock att man efter samtal kan komma fram till en lösning där parkeringsavgiften försvinner.

– Behövs det mer pengar för skötsel av parkeringen så ska de inte komma från medborgarna. Då får vi komma överens om något så att det tillsätts mer medel från våran sida, säger han.

Är du orolig för att andra markägare ska införa p-avgifter?

– Nej det är jag inte. Jag uppfattar inte att vi har fått några signaler från någon annan om detta. Jag tror att vi ska kunna komma överens, säger Henrik Martinsson.

Hur ser du på det faktum att länsstyrelsens personal kommenterar kring detta på Facebook?

ANNONS

– Jag tycker inte att det är något problem med att vår personal använder Facebook som informationskanal. De är kunniga och vet vad de talar om, säger Henrik Martinsson och fortsätter:

– Just i det här fallet har vi gjort olika analys av vad som ingår i avtalet. Vi är av den uppfattningen att även om det stora i intrångsersättningen handlar om att de inte får avverka skogen så ingår även de andra delarna.

Sandgrens å sin sida tycker att det är upprörande att naturvårdsdirektören inte reagerar när, som de ser det länsstyrelsens personal, begår misstag.

– De får gärna använda sig av Facebook som informationskanal men att de inte har koll på avtalen och publikt går ut och påstår att vi fått i intrångsersättning för parkeringsplatsen är enligt oss ett övertramp som kräver en offentlig ursäkt. Avtalen är tydligt utformade och går varken att tolka eller analysera, säger Caspar Sandgren.

Hallands Nyheter har även varit i kontakt med Varbergs kommun som avböjt att kommentera situationen i nuläget.

LÄS MER:Allemansrätten tänjs ut enligt markägarna

LÄS MER:Parkeringskaos i Åkulla – polisen inkopplad

LÄS MER:De vill att kommun, region och länsstyrelse tar ett större ansvar

LÄS MER:Åkulla bokskogar pallar för trycket enligt länsstyrelsen

LÄS MER:Kungsjölederna ska bli det nya Åkulla

LÄS MER:Friluftsliv ska locka turister om evenemangen uteblir

ANNONS