Åkulla bokskogar pallar för trycket enligt länsstyrelsen

Besökstrycket i Åkulla bokskogar har lett till att myndigheternas agerande har kritiserats. De håller inte med kritikerna om att situationen i skogen är ohållbar.