Politikens tillägg: Lilla Napolis flytt skulle aldrig bekostas av skattebetalarna

Lilla Napoli fick höra 2021 att saneringen inte skulle bli något problem. Nu, två år senare, kan det komma att stoppa flytten. Kommunstyrelsens ordförande är tydlig:
– Det skulle aldrig kosta skattebetalarna något extra, säger Per Svensson (S).

ANNONS
|

Hallands Nyheter granskar kommunens uppgörelse med Lilla Napoli. Sedan 2019 har kommunen haft planer att restaurangen ska flytta till Södra Åstranden, 2020 hoppade även restaurangen på tåget.

Lilla Napoli har berättat hur de på grund av löften och tryggande ord från politiker och tjänstemän vågade säga upp sitt besittningsskydd, och skriva på ett tidsbegränsat hyreskontrakt som sträcker sig till september 2024.

Nu, bara några månader innan planerad byggstart och flera månader efter lovad byggstart, har kommunen dragit i handbromsen.

Anledningen är att kostnaderna för sanering och vägar sprungit iväg till mellan 12-18 miljoner kronor, varav sanering står för mellan cirka 5-10 miljoner. Eftersom marken som Lilla Napoli lovats köpa är värderad till cirka 3,5 miljon är detta pengar som kommunen inte kommer få tillbaka.

ANNONS

Frågan är hur detta kunde komma fram så sent i projektet?

Politiken tycker det har blivit för dyrt

När kommunen beställde en värdering av marken i slutet av 2021 gjordes den utifrån att marken redan skulle vara sanerad när Lilla Napoli köpte. Även så sent som i oktober förra året när kommunen beställde en kostnadsuppskattning för sanering och bygget av vägar står det i beställningen att marken ska saneras innan den säljs.

När tjänstemän diskuterar frågan i mejl som tidningen begärt ut kommer de fram till samma slutsats.

Visst är det detta som är sagt?

– Ja, det är ju vår mark så det är vi som får sanera. Om vi ska göra det som ursprungligen är sagt till Lilla Napoli är det ju vi som ska sanera och iordningställa marken. Men nu har politiken sagt att vi inte kommer göra det för att det blir alldeles för dyrt och då får Lilla Napoli göra det själva, säger samhällsplaneringschef Johan Cronqvist.

Cronqvist vill dock förtydliga att det aldrig fattats något beslut eller finns något dokumenterat som säger att kommunen ska stå för saneringen av marken.

Tillägget: Det skulle aldrig kosta skattebetalarna någonting

Kommunrådet Per Svensson (S) bekräftar att Lilla Napoli blivit lovade det de påstår: Att kommunen skulle sköta saneringen, att restaurangägarna skulle få äga sina parkeringsplatser och att byggstart skulle ske 2022. Men han har ett avgörande tillägg:

ANNONS

– Det var ju att det skulle aldrig kosta skattebetalarna något extra. Det har ju både Lilla Napoli och vi sagt. Vi har nog haft en inriktning om att kommunen skulle stå för saneringen men så skulle vi få tillbaka det vid försäljningen. För Falkenbergs kommun så skulle det här gå jämnt ut, säger Per Svensson.

Kravet återfinns i tidiga mejl om affären som HN har tagit del av.

Ägarna till Lilla Napoli menar att de inte känner igen tillägget utan fått intrycket av kommunen att saneringen är något som behövt göras oavsett och därför ligger utanför projektet.

Per Svensson får frågan om kommunen inte borde dragit i handbromsen när värderingen kom, då det inte var så långsökt att sanering och vägar skulle bli dyrare än 3,5 miljon. Eller åtminstone kommunicera till Lilla Napoli att detta var en risk. Det tycker Svensson att de varit tydliga med.

– Kanske har vi inte varit tillräckligt tydliga med vilken risk det finns i ett sånt här projekt, men det tycker jag att man som exploatörer själv får ta lite ansvar för.

Lilla Napolis advokat: ”En stor miss här”

Oskar Frankki har varit Lilla Napolis juridiska ombud i flera år, han tycker att kommunens nya förslag till markanvisningsavtal inte fullt ut är i linje med den avsiktsförklaring (letter of intent) de tidigare tecknat.

ANNONS

Frankki berättar att han tidigt i projektet, innan Lilla Napoli sagt upp sitt besittningsskydd, identifierade saneringen som den avgörande frågan för flytten. Och att han därför tog in uppgifter på vad det skulle kosta att undersöka marken och få en kostnadsuppskattning av vad saneringen skulle hamna på.

Dessa kostnadsuppgifterna, från februari 2021, tog sedan ägarna Ville Ilola och Besmir Balaj vidare till kommunen. Enligt restaurangägarna erbjöd de sig att bekosta och beställa undersökningen, men de fick svaret att det inte behövdes. Det skulle kommunen göra senare.

– Det är väl det jag tycker är en stor miss här. Att det man kunde gjort med start februari 2021, tar man inte reda på förrän i februari 2023, alltså två år senare. Vilket inte känns helt rimligt, säger Oskar Frankki.

Den kvällen firade vi med skumpa

Kommunen gjorde dock en egen undersökning senare under 2021 för att kartlägga föroreningssituationen, men utan att utreda vad det skulle kosta att åtgärda.

– Då fick vi höra att saneringen inte var så farlig och att det inte skulle utgöra ett kostnadsmässigt hinder för detaljplanen. Den kvällen firade vi med skumpa för då kände vi att detta var på riktigt, säger Ville Ilola.

Kommunens planläggare, Fredrik Bergqvist, var också med på mötet. Han minns inte att det var exakt så kommunen sa.

ANNONS

– Nej, jag kommer inte ihåg det riktigt så ordagrant. Jag vet att vi diskuterade och att utredningen visade att man kan sanera platsen. Men då fanns det ju inte någon klar prisbild än.

Spenderat över en halv miljon på projektet

Lilla Napolis arkitekt William Weibull från Sköld Forsberg var även han med på mötet och uppfattade det på samma sätt som Lilla Napoli.

Efter det mötet i november 2021 menar Weibull att de inte hörde ett ord om risker med saneringen förrän den dagen då de fick höra att kostnaderna skulle sätta projektet på ända för någon månad sedan. Tiden däremellan har Lilla Napoli lagt över en halv miljon på ritningar och annat som hör till projektet.

Kommunen å sin sida menar att det inte hade gått att ta reda på kostnaderna för saneringen tidigare.

– Alltså vi, precis som i alla andra planarbeten, tittade ju på att arbeta fram ett förslag som vi skulle samråda. Och det kan ju vara så att det uppkommer frågor som man behöver utreda vidare. Att då titta på kostnadsbilden efter samrådet är inget ovanligt, säger Fredrik Bergqvist.

Det får ju väldigt stor påverkan att man inte tog tag i den frågan direkt.

Lilla Napolis advokat Oskar Frankki tvivlar inte på att kommunen skött detaljplanearbetet enligt konstens alla regler, men menar att kommunen inte hanterat det i relation till vad man sagt till Lilla Napoli. Att det inte varit möjligt att kolla saneringskostnaderna innan håller Frankki inte med om.

ANNONS

– Det finns absolut ingenting som hindrar en kommun att vilken dag som helst åka och provta sin egen mark. Särskilt om någon annan erbjuder sig att betala för provtagningen, säger Oskar Frankki.

Det händer om Lilla Napoli inte skriver på nya avtalet

Samhällsplaneringschef Johan Cronqvist beklagar situationen som uppstått där Lilla Napoli upplever att de blivit lovade saker muntligt. Han anser dock inte att det nya avtalet som kommunen lagt fram bryter mot den avsiktsförklaring som kommunen tidigare tecknat med Lilla Napoli.

– Avsiktsförklaringen är väldigt allmänt hållen. Jag upplever inte att vi bryter mot det eller något annat avtalat utan det är just kommunikationen här som har brustit, säger han.

Vad händer om Lilla Napoli inte skriver på det nya avtalet?

– Om de säger nej till det, då är vi i en situation där vi inte kan fortsätta med detaljplanen eftersom det är de signalerna jag fått från politiken. Sen krävs det ju ett politiskt beslut att avsluta arbetet, säger Johan Cronqvist.

LÄS MER:Lilla Napolis tid i Falkenberg kan vara över nästa år

LÄS MER:Per Svensson använde privat mejl i affären med Lilla Napoli

LÄS MER:Dyra saneringskostnader kan sätta stopp för Lilla Napolis nya restaurang vid Ätran

LÄS MER:Så kan nya Lilla Napoli i Falkenberg se ut – invånarna ska tycka till

ANNONS