Per Svensson använde privat mejl i affären med Lilla Napoli

HN kan nu avslöja att kommunrådet Per Svensson (S) och kommundirektör Lars Fröding använt sina privata mejladresser i kontakten med Lilla Napoli.
Enligt pizzerians ägare har kommunen inte hållit vad den lovat vilket kan leda till att restaurangen behöver lägga ner, men inne på kommunhuset går meningarna isär om vad som hänt.

ANNONS
|

Näringslivschef Jan Melkersson beskriver det som en enorm prestigeförlust för Falkenberg om Lilla Napoli skulle lämna kommunen.

– Det är ju inget ärende som kommunen ska vara jättestolt över, säger han.

LÄS MER:Lilla Napolis tid i Falkenberg kan vara över nästa år

Melkersson är en av de som följt ärendet från början och var med på det möte där Lilla Napoli-ägarna upplever att de blev övertygade att säga upp sitt besittningsskydd. Under detta möte menar Lilla Napoli att de lovades av kommunens utsände att flytten till Södra Åstranden skulle lösa sig. Något som kommundirektör Lars Fröding ska ha tagit i hand på.

Jan Melkersson bekräftar Ville Ilolas och Besmir Balajs bild av vad som hände.

ANNONS

– Jag uppfattade det ju också så, säger han.

Men Lars Fröding känner inte igen beskrivningen.

– Alltså att vi har skakat hand har vi säkert gjort. Det har vi gjort varje gång vi har setts. De löften som jag har gett är att bidra till att se över möjligheten att flytta deras befintliga verksamhet till en annan plats. Och det finns ju ingenting dokumenterat som talar för någonting annat, säger Fröding.

Per Svensson (S) och Lars Fröding använde privat mejladress

Hallands Nyheter har begärt ut korrespondensens mellan Lilla Napoli och flera av de tjänstemän och politiker som haft med ärendet att göra. Det framkommer inga uttryckliga löften men däremot diskussioner kring dess existens.

Vidare i mejlhistoriken visar det sig att tjänstemän och politiker haft mejlkontakt med ägarna till Lilla Napoli via sina privata mejladresser.

Privata mejl i tjänsten

Att använda sin privata mejladress i tjänsten är något som Justitieombudsmannen vid flera tillfällen kritiserat då det försvårar myndighetens möjligheter att säkerställa en korrekt hantering av allmänna handlingar.

”En omfattande användning av en privat e-postadress i tjänsten medför vidare att det kan uppstå misstankar om att avsikten är att kringgå handlingsoffentligheten.”, skrev myndigheten i ett yttrande som gällde användning av privat e-post förra året.

Varför har ni gjort det?

– Ja, det vet jag inte riktigt. Det är de som har valt att skicka till privat mejladress i så fall. Det är inget som vi har velat. Det är ett val som Lilla Napoli har valt att göra, säger kommunstyrelsens ordförande Per Svensson (S).

Du ser inga problem med allmänna handlingar, vilket det ändå är, då hamnar i ett inte lika tillgängligt forum?

– Jo, det är klart att det inte är bra. Jag försöker alltid få alla att mejla till min politikeradress. Det är målet alltid. Det är inget jag har tänkt så mycket på faktiskt.

ANNONS

Så det är inte så att ni har velat hålla de här konversationerna under radarn?

– Inte från vår sida. Det hade inte funnits några sådana önskningar alls. Det är mer att Lilla Napoli har valt att kontakta oss på det sättet, säger Svensson.

Fröding och Svensson delar inte bilden av brutna löften

Bakgrunden till att Lilla Napoli behövde flytta från första början var en konflikt med fastighetsägaren på nuvarande plats. På grund av missar i bygglovsnämndens hantering av Lilla Napolis bygglov kunde fastighetsägaren riva upp loven i efterhand, något som kunde tvinga restaurangen att lägga ner.

– Kommunen har jobbat väldigt mycket för att hitta lösningen på det här. Men ja, det har inte blivit bra. Det har ju muntligt lovats saker som vi sen inte har kunnat leva upp till, säger Jan Melkersson.

Per Svensson håller inte med.

– Jag tycker verkligen att vi har gjort jättemycket för att få Lilla Napoli att kunna etableras och växa i Falkenberg. Om det skulle bli så att de inte kan bygga en restaurang i Falkenberg så kommer jag inte att ha dåligt samvete för att vi har gjort för lite. Vi har gjort väldigt mycket för Lilla Napoli, säger Per Svensson.

Fröding känner inte heller igen löftet om att kommunen skulle stå för saneringen, i alla fall inte i de kommunikationer han haft med ägarna.

ANNONS

– Alla vet ju att innan man har ett löfte eller ett avtal på pränt så är det ju ingenting som man kan lita på och känna sig garanterad. Men i och möten jag har deltagit i så har löftet varit att se över möjligheten att flytta deras befintliga verksamhet till en annan plats, säger Lars Fröding.

Jag kan inte minnas att jag har lämnat ut min privata mejladress

Förutom Per Svensson framkommer det även att kommundirektör Lars Fröding mejlat med både Lilla Napoli och en annan företagare i kommunen via privat mejladress. Till skillnad från Svensson har dock Fröding vidarebefordrat mejlen till sin offentliga mejladress, vilket han menar att han alltid gör.

De måste ju ändå ha fått din privata mejladress någonstans ifrån. Är det ni som har gett den eller menar ni att de hittat dem själva?

– Jag kan inte minnas att jag har lämnat ut min privata mejladress, men den finns ju tillgänglig på olika ställen, men det får du fråga dem. Sannolikt har jag inte gjort det eftersom jag inte vill ha jobbmejl på min privata mejl.

Lilla Napolis ägare menar att det inte stämmer att det varit på deras initiativ att mejla via privat adress, utan att de endast mejlat till de adresser de fått av Fröding och Svensson. Mer än så vill de inte kommentera.

ANNONS

I nästa del av granskningen förtydligar Per Svensson (S) kommunens hållning med ett avgörande tillägg: ”Det skulle aldrig kosta skattebetalarna något extra.”

LÄS MER:Lilla Napolis tid i Falkenberg kan vara över nästa år

LÄS MER:Dyra saneringskostnader kan sätta stopp för Lilla Napolis nya restaurang vid Ätran

LÄS MER:Halland med på lista från matmagasinet Eater

ANNONS