Dyra saneringskostnader kan sätta stopp för Lilla Napolis nya restaurang vid Ätran

Omfattande saneringskostnader kan hota Lilla Napolis etablering vid den tilltänkta tomten vid Ätran. Kommunen är inte längre villig att betala när notan skenat iväg och riskerar att bli en dålig affär för skattebetalarna.

ANNONS
|

Lilla Napoli planerar en flytt till Södra Åstranden. År 2021 skrev kommunen under ett så kallat letter of intent, en avsiktsförklaring, med restaurangen för att de skulle få köpa industrimark vid Ätran när en ny detaljplan för restaurangverksamhetsområdet vunnit laga kraft.

Arbetet med den nya detaljplanen har hållit på i snart tre år och i vintras lade kommunen ut en färdig plan på samråd där berörda parter fick tycka till. Efter samrådet stod det klart att kostnaderna kopplade till sanering av marken och vägar var högre än man tidigare trott, vilket riskerar att bli en dålig affär för kommunens skattebetalare och sätta projektet på sin ända.

ANNONS

Då måste kommunen ta kostnaderna

Johan Cronqvist, samhällsplaneringschef i Falkenberg, berättar att kommunen får stå för saneringskostnaderna om man fortsätter som det är sagt i dag.

– Ska vi sälja marken som lämplig för restaurang när planen är klar, måste ju marken också vara lämplig. Då måste kommunen ta kostnaderna för iordningställandet, säger han och fortsätter:

– Man kan diskutera vad Lilla Napoli är värt för Falkenberg och lägga det i ena skålen och så får man lägga kostnaden för sanering i andra skålen. Och så får vi se vad som blir mest värt. Det är det som politikerna får ta ställning till nu.

Saneringsbehovet vid Södra Åstranden har väl varit ganska känt? Eller hur kan man bli överrumplad av det i detta skedet?

– Ja, men vi har ju vetat att det var förorenat, men vi har inte kunnat svara på vilken typ av kostnad det är för saneringen. Men det har ju kommit fram nu i samrådet.

Jag tolkar ditt svar som att det är ganska stora kostnader det handlar om?

– Ja, det är det ju.

Cronqvist berättar att alternativen till att fortsätta som det är sagt i dag är att antingen avbryta planarbetet för att man gjort bedömningen att marken inte är lämplig, eller sälja marken till någon som är beredd att ta kostnaderna för saneringen.

ANNONS

Svensson (S): Uteslutet att kommunen betalar saneringen

För några veckor sedan möttes Lilla Napoli med representanter från kommunen för att diskutera projektets framtid.

Kommunrådet Per Svensson (S) säger att de primärt diskuterar två olika vägar; antingen att fortsätta som det är sagt under förutsättningarna att Lilla Napoli går med på att betala saneringen själva, eller att hitta en ny plats på Södra Åstranden åt restaurangen. Vilka platser kommunen tittar på vill Svensson i nuläget inte dela med sig av.

– Mycket ligger i händerna på Lilla Napoli och hur de vill fortsätta, säger Per Svensson.

Men det är alltså just nu helt uteslutet från din sida i alla fall att kommunen ska ta de här kostnaderna?

– Ja, med tanke på hur stora kostnaderna är så absolut. Det har ju varit en förutsättning hela tiden att Lilla Napoli ska betala för de kostnader som det här innebär. Det vill ju de också.

Borde ni kanske kollat upp kostnaderna för saneringen innan ni ingick i avtal med Lilla Napoli?

– Nej, det är svårt att undersöka det innan. Vi visste ju att det fanns en risk för sanering på platsen och att det fanns risker för ökade kostnader. Jag tycker vi har varit rätt tydliga med det i hela processen. För oss som jobbar med sådana här frågor varje vecka så vet vi att sådant här uppstår i en planprocess. Så det är egentligen inget märkligt.

ANNONS

Oviss framtid för Lilla Napoli

Lilla Napoli har i dag ett hyreskontrakt för sin nuvarande lokal som går ut nästa år. Skulle parterna välja att börja planlägga en ny plats på Södra Åstranden är det inte så långsökt att anta att planen, eller i alla fall bygget, inte hinner bli klart innan restaurangens hyreskontrakt går ut.

– Oj, det beror ju på många olika faktorer. Det kan hända många olika saker. Det är väldigt svårt. Det vill jag inte ens spekulera i. Svårt att veta hur det blir i framtiden, säger Per Svensson.

Hallands Nyheter har sökt företrädare för Lilla Napoli som avböjer att kommentera.

LÄS MER:Halland med på lista från matmagasinet Eater

LÄS MER:Populära pizzerian ska flytta – här är framtidens Lilla Napoli

LÄS MER:Så kan nya Lilla Napoli i Falkenberg se ut – invånarna ska tycka till

LÄS MER:Woody får detaljplan för bostäder på Södra Åstranden

LÄS MER:Arkitekten tillbakavisar att Lilla Napoli fått fördelar

LÄS MER:Oppositionen ifrågasätter kommunens uppgörelse med Lilla Napoli: ”Särbehandling”

ANNONS