Oppositionen ifrågasätter kommunens uppgörelse med Lilla Napoli: ”Särbehandling”

M+C oppositionen ifrågasätter uppgörelsen mellan Falkenbergs kommun och Lilla Napoli. Som den föreslagna detaljplanen på paradtomten vid Ätran ser ut nu är oppositionspartierna tveksamma till om de kan släppa igenom den.