Legionella upptäckt på Tallgläntans äldreboende

Tallgläntans äldreboende i Falkenberg är drabbat av legionellabakterier. Nya provsvar visar för höga halter av bakterien i sju lägenheter på Tallgläntan och nio lägenheter på Boken.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Bokens äldreboende har tidigare haft fall av legionella i två lägenheter, vilket upptäcktes efter tester gjorda i början av juli.

I slutet av juli togs 15 nya tester på boendet. Provsvaren visade att nio fler lägenheter än de som tidigare bekräftats hade för höga halter av legionellabakterier.

Samtidigt testades också den tillfälliga coronaavdelningen på Tallgläntans äldreboende. Av de åtta lägenheter som testades visade sig sju ha för höga halter av bakterien.

De senaste månaderna har avdelningen, vars syfte varit att vårda coronasjuka som skrivits ut från sjukhus, för det mesta stått tom. Anledningen till att testerna utfördes just där är att legionellabakterier trivs i stillastående vatten. Eftersom avdelningen inte använts på länge misstänkte kommunen att bakterier kunde finnas där.

ANNONS

– Det är inget roligt resultat, men vi agerar på det här allvarligt och direkt, säger Daniel Johansson, tillförordnad chef på socialförvaltningen i Falkenberg.

– Det vi kommer göra först och främst är att byta ut alla slangar och duschmunstycken och hetvattenspola ordentligt.

Duscharna kommer inte användas

Tills kommunen bytt ut slangar och munstycken kommer inte brukarna på Bokens äldreboende att använda duscharna.

Enligt kommunen ska de nya duschslangarna vara på plats på fredag. Till dess kommer brukarnas hygien skötas med tvättlappar och andra hygienartiklar.

– Det gäller alla lägenheter, inte bara de som drabbats. Eftersom det var så stor andel av de testade lägenheterna som var smittade tänker vi att det antagligen är fler som är drabbade.

Brukare ska inte ha utsatts för risk

För att slå ut eventuell legionella har kommunen sedan tidigare låtit hetvatten spola i minst tre minuter innan brukarna fått duscha. Tack vare det bör inte de boende på äldreboendet ha utsatts för någon fara, även om de bott i någon av de drabbade lägenheterna, säger Daniel Johansson.

– Personalen har givetvis också informerats och de får använda munskydd när de hetvattenspolar duscharna om de vill det. Men sannolikheten att de skulle smittas är i stort sett minimal.

Efter de nya upptäckterna kommer fler lägenheter att testas på både Boken och Tallgläntan. Kommunen planerar även att testa alla andra kommunala äldreboenden i Falkenberg.

ANNONS

Planerar att lägga om vattenledningar

Grundproblemet på Boken misstänks vara en felkonstruktion i vattenledningarna som gör att rören för varm- och kallvatten ligger för nära varandra. Enligt Daniel Johansson kommer ledningarna läggas om inom max två månader.

– Till dess kommer vi ta fram en preliminär rutin som i största möjliga mån tar det säkra före det osäkra, säger han.

Tallgläntans äldreboende har ledningar som är konstruerade på ett liknande sätt. I dagsläget finns dock inga planer på att lägga om ledningarna där.

– Just nu läggs fokuset där på att säkerställa att bakterien inte finns i munstycken och slangar.

LÄS MER:Brukare bor kvar i drabbade lägenheten

LÄS MER:Boken kan ha varit drabbad av legionella i över ett år

LÄS MER:Boken kan behöva lägga om vattenledningar efter legionellafall

LÄS MER:Legionella i vattnet på Bokens äldreboende

LÄS MER:Covidavdelningen på Tallgläntan har stått tom i över en månad

LÄS MER:Coronaavdelning öppnar på äldreboende

ANNONS