Boken kan behöva lägga om vattenledningar efter legionellafall

Efter legionellaupptäckten på Bokens äldreboende ska kommunen undersöka om vattenledningarna i byggnaden behöver läggas om för att motverka fler fall av bakterien.

ANNONS
LocationFalkenberg||

I samband med att en brukare på Bokens äldreboende visade symtom på lunginflammation i början av juli togs prover på duschvattnet i flera lägenheter. Resultaten visade att det fanns legionellabakterier i två lägenheter på boendet, varav den ena tillhörde personen som blivit sjuk.

För att motverka bakterien, som sprids genom vattenångor och är allvarlig för personer med nedsatt immunförsvar, spolades varmvattensystemet med 70 grader varmt vatten. Kommunen bytte även ut samtliga duschmunstycken och duschslangar på boendet.

– Vi tar ju allvarligt på det här, eftersom många som bor på boendet är extra känsliga, säger Daniel Johansson, biträdande socialchef på Falkenbergs kommun.

ANNONS

Vattenledningarna kan behöva läggas om

För att ytterligare minimera risken att fler fall uppstår ska kommunen ta in ett företag som undersöker hur vattenledningarna är konstruerade.

– Det finns vissa misstankar om att varmvattenledningen och kallvattenledningen ligger för nära varandra på vissa ställen. Det som kan hända då är att det kalla vattnet kyler ner det varma vattnet, vilket gör att bakterierna kan överleva.

Daniel Johansson säger att vattenledningarna kommer undersökas inom några veckor, och därefter läggas om ifall det skulle bli aktuellt.

Får personerna i de lägenheterna där det fanns legionella flytta någon annanstans under tiden?

– Nej, vi förutsätter ju att den här spolningen som vi genomfört har fungerat. Utöver det har vi även andra rutiner som följs extra noga nu, som att man låter duschen stå och spola i minst tre minuter innan man duschar den boende.

I samma byggnad som äldreboendet ligger även Bokens förskola. Men eftersom legionella främst sprids genom vattenånga finns inga planer på att ta prover på vattnet där.

– Det är inte en bakterie som sprids genom dricksvatten eller liknande, utan det är själva duschmomentet som är det centrala, säger Daniel Johansson.

LÄS MER:Legionella i vattnet på Bokens äldreboende

LÄS MER:Ny bekräftad coronasmitta på äldreboende

ANNONS