Bostadsbrist

Bostadsbrist är brist på bostäder, det vill säga en tillgång som understiger efterfrågan.

ANNONS