Regeringen behöver kliva farm med en bostadspolitik som ger effekt för bostadsbyggandet, skriver insändarskribenten.
Regeringen behöver kliva farm med en bostadspolitik som ger effekt för bostadsbyggandet, skriver insändarskribenten. Bild: Janerik Henriksson/TT

Tröstlöst att tro att marknadshyra kommer leda till ökat bostadsbyggande

Regeringen behöver kliva farm med en bostadspolitik som ger effekt för bostadsbyggandet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Hyresgästföreningen blandar bort korten”

Vi vill börja med att tacka fastighetsägarna för att ha läst och tagit till sig rapporten kring myterna om hyresregleringen. Syftet med rapporten är att ge ett fågelperspektiv på frågan om hyresreglering och marknadshyra genom att jämföra länder med olika nivå av hyresreglering och dess utfall på bland annat nyproduktionstakt. Den empiriska data, som till skillnad från teoretiska nationalekonomiska modeller grundar sig på verkligt utfall, visar att det inte finns någon koppling mellan nyproduktionstakt och grad av reglering.

Fastighetsägarna vill att hyresgästföreningen ska utreda fler frågor kring hyresmarknaden, såsom kötid, prisbild över tid och utfallet av presumtionshyra och därför är det roligt att kunna ge fastighetsägarna ett positivt och jakande svar – hyresgästföreningen kommer fortsatt göra fler rapporter om den svenska bostadsmarknaden och analysera hur det slår mot dagens och morgondagens hyresgäster.

ANNONS

För att kunna bemöta de frågor som fastighetsägarna lyfter behöver vi dock sätta frågan om hyresreglering och marknadshyra i sin politiska kontext. Vad vår senaste rapport visar är att alla länder har någon form av hyresreglering som samexisterar med övrig bostadspolitik. I Finland och Schweiz, där nyproduktionstakten varit hög över tid, har de statliga subventioneringarna varit höga. Ibland har de till och med utgjort 30 % av det nybyggda beståndet. Länder som låter bostadspolitik få kosta pengar och där det finns ett helhetstänk kring finansiering, skatter och markförsörjning har högre byggtakt, det saknas i svensk bostadspolitik idag.

Det är därför tröstlöst att tro att det är marknadshyra som kommer leda till ökat bostadsbyggande. Bostadsföretagen säger själva till Sveriges Allmännytta att de bedömer att det liggande utredningsförslaget inte kommer ha någon effekt på den egna nyproduktionen. Detta bekräftas av en rapport från Evidens där slutsatsen i korthet var att fria hyror ger ingen eller liten effekt på nyproduktionen i stora eller medelstora kommuner.

Regeringen behöver kliva farm med en bostadspolitik som ger effekt för bostadsbyggandet. Hyresgästföreningen föreslår statliga förmånliga bygglån som ser till att det byggs där det behövs till rimliga priser. För att komma åt bostadsbristen så behöver behovet och inte efterfrågan styra byggandet.

ANNONS

Lars G Ek

ordförande, Hyresgästföreningen i Varberg

LÄS MER:Hyresgästföreningen blandar bort korten

ANNONS