Linnea Hylén: Svenssondrömmen lever med fler småhus

Sverige står inför en mängd utmaningar när det kommer till bostadsbyggande och stadsutveckling. Hundratusentals svenskar står i bostadsköer och tusentals ungdomar skiftar mellan andrahandskontrakt och vänners soffor.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Hyresköerna svämmar över av personer som hoppas på att få ett förstahandskontrakt samtidigt som hus- och lägenhetssäljare har svårt att sälja sina bostäder. Det är både bostadsbrist och rekordmånga lägenheter till salu på samma gång. Ett resultat av en bostadsmarknad som är långt ifrån fungerande.

Det behövs tveklöst fler lägenheter i storstäderna för att möta bostadsbristen. Samtidigt är det långt ifrån alla som ser en lägenhet som sitt drömhem. Trä- och Möbelföretagens undersökningar pekar på att 7 av 10 svenskar drömmer om att bo i ett småhus med trädgård. Majoriteten av befolkningen vill allra helst bo i en fristående villa, radhus eller kedjehus.

ANNONS

Men trots att de flesta innerst inne verkar vilja leva “Svenssonlivet” i en villa finns det alldeles för få småhus i bostadsbeståndet. Endast 40 procent av bostäderna i Sverige idag är enfamiljshus vilket är på tok för få med tanke på var svenskarna helst vill bo och hur låg andel av bostadsbyggandet som faktiskt är småhus. Enbart 20 procent av nybyggnationen består av småhus, jämfört med nybyggnationen i EU där motsvarande siffra är 40 procent.

Det kan låta paradoxalt att så få villor och radhus byggs samtidigt som efterfrågan är så hög. Det kan finnas flera orsaker till varför, en anledning är enligt Trä- och möbelföretagen kommunernas planeringsansvar. Det är således inte brist på efterfrågan från marknaden som är problemet, utan snarare att kommunerna, som sitter på planmonopolet, antingen inte förmår eller inte är villiga att axla sitt ansvar när det gäller samhällsekonomiskt och effektivt planerande av bostadsbyggande.

Problemet har nu hamnat på Boverkets bord. Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att redovisa var det finns byggbar mark för småhus och hur förutsättningarna för att bygga småhus skiljer sig åt i olika delar av landet. Exempelvis ska myndigheten kartlägga byggbar mark och undersöka i vilken utsträckning kommuner upplåter tomter för småhusbebyggelse. Uppdraget som ska redovisas i början på nästan år ligger helt rätt i tiden.

ANNONS

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och bostadsbyggandet har enligt Boverket redan börjat stanna upp. I juni förväntades antalet bostäder som påbörjades under innevarande år ligga på 27000 stycken, och detta förväntas minska ytterligare till 21500 stycken nybyggnationer nästa år. Det är nu det är dags att skapa förutsättningarna för bostadsbyggande på sikt, bortom nuvarande konjunkturläge.

Det är positivt att regeringen agerar för att fler ska få möjlighet att bo i bostäder de drömt om. För det handlar inte om lyxiga takvåningar utan om det vanliga “Svenssonlivet” som fler vill göra till sitt eget. En dröm som för många idag är ouppnåelig, men som förhoppningsvis är greppbar för fler om rätt förutsättningar finns på plats framöver.

Låt fler leva ut drömmen om villa, Volvo och vovve med mer småhusbyggande.

ANNONS