Allemansrätten

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen.

ANNONS