Genom överenskommelsen skyddas miljön, den biologiska mångfalden och allemansrätten.
Genom överenskommelsen skyddas miljön, den biologiska mångfalden och allemansrätten.

Anna Johansson: Hallandskusten räddad i överenskommelsen om stranskydd

Genom överenskommelsen skyddas miljön, den biologiska mångfalden och allemansrätten, skriver Elisabeth Falkhaven (MP) och Jan Riise (MP).

ANNONS
LocationHalland||

Strandskyddet för de obrutna kustlinjerna blir kvar medan reglerna för att bygga nära sjöar och vattendrag i inlandet förenklas.

Efter månader vid förhandlingsbordet stärks nu strandskyddet där det behövs som mest, framför allt längs kusterna – som i Halland – med högt tryck på exploatering. Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet presenterat en gemensam överenskommelse. Därmed stärker vi skyddet av värdefull natur och säkrar upp allas möjlighet att bada i våra hav och sjöar. Alla ska ha tillgång till naturen.

Genom överenskommelsen skyddas miljön, den biologiska mångfalden och allemansrätten. Flera av de omdiskuterade förslag som lämnades av den så kallade strandskyddsutredning kommer inte att genomföras, och därmed skyddas både djur- och växtliv längs stränderna och alla invånare kommer även fortsättningsvis att ha tillgång till hav och sjöar.

ANNONS

Vid mindre sjöar och vattendrag kommer det att bli lättare att få bygga, men en ”passage” på 40 meter längs stranden införs för att säkra tillgängligheten och allemansrätten.

Dagens överenskommelse handlar också om att skydda mer skog, att staten ska gå före för ett hållbart skogsbruk och att det ska bli enklare för skogsägare att välja hyggesfria metoder och skydda mer skog.

Från Miljöpartiets sida har vi varit tydliga med att vi ville förhandla om skogen och strandskyddet för att hitta en lösning för miljön, den biologiska mångfalden och allemansrätten. Äntligen har det gett resultat.

Elisabeth Falkhaven (MP)

riksdagsledamot

Jan Riise (MP)

ordförande MP Halland

ANNONS