Spännande underjordiska fynd i hamnen

Den gamla hamnen kommer i dagen när marken nu saneras för Västerport. Det senaste fyndet är den gamla båtslipen.

ANNONS
|

Nu under vintern saneras marken där Västerports första etapp ska byggas. Arbetena pågår alltså ungefär vid parkeringshuset Briggen och där bilarna och lastbilarna checkade in på färjan.

I veckan blottade arbetena den gamla båtslipen. Den ligger i dagen nu och fram till på måndag då gropen fylls igen. Den som vill ta en titt gör alltså bäst i att pallra sig ner till hamnen nu i helgen.

LÄS MER:Nu ska marken i hamnen bli ren för Västerport

Jonas Petersson, kommunens projektledare för saneringen, berättar att föroreningarna i området hittills är de förväntade.

– Det vi hittar överensstämmer i stort med den provtagning som vi gjort tidigare. Vi har inte gått på några överraskningar där det är skitigare eller renare än vi trodde. Så saneringen flyter på bra, säger han.

ANNONS

Rester av Yngredsfors kraftstation

När markbeläggningen brutits upp och skopan har tuggat sig ner i marken har man – utöver rester från hantering av bland annat olja och kol – hittat grundkonstruktioner från Yngredsfors gamla kraftstation i form av tjocka betongväggar.

– Det har varit fler sådana rester av gamla konstruktioner än vad vi trodde.

”Allt det här är väldigt spännande. Det är gammal industrihistoria som kommer i dagen”, säger Jonas Petersson.
”Allt det här är väldigt spännande. Det är gammal industrihistoria som kommer i dagen”, säger Jonas Petersson. Bild: Rebecka Kvint

Kraftstationen servades med kylvatten från havet genom en stor kulvert från hamnbassängen. Likaså fanns ett utlopp – även det i form av en stor kulvert. Dessa kulvertar finns kvar. Saneringsarbetena har stött på två stora underjordiska kammare som hör till kulvertarna.

LÄS MER:Så ska hamnen göras byggbar för Västerport

– Kulvertarna är fortfarande i förbindelse med havet. De kräver en särskild rivning och vi kommer låta dem vara kvar nu. De ska bort sedan i den stora markentreprenaden.

Sten ska återanvändas

I anslutning till båtslipen har man funnit gammal kajsten. Det är rejäla huggna stenar som trampats av tidigare generationers hamnarbetare under lastning och lossning.

– Det finns ett rykte om att det kan finnas gammal kajsten här som kommer från fästningen från början. Men det är verkligen bara ett rykte. Fästningen såg ju annorlunda ut för hundra år sedan, med nedrasade murar. Man tog väl inte hand om sådant på samma sätt då som man gör i dag.

Kajstenen ska tas omhand och återanvändas vid byggandet av Västerport.

ANNONS

– Allt det här är väldigt spännande. Det är gammal industrihistoria som kommer i dagen, säger Jonas Petersson.

Vinterns kyla har tidvis gjort det svårt att arbeta i området. Att antalet konstruktioner under backen är fler än man hade räknat med har också gjort att arbetet tagit tid. Nu är tanken att saneringen ska vara klar under april.

LÄS MER:Koket av Renen klart – …nu dags för återställaren

LÄS MER:Renen mycket giftare än väntat

ANNONS