Politisk splittring när förtätningen sattes på pränt

Det var ett splittrat fullmäktige som tog sig an stadsbyggnadsprogrammet. Nu är det i alla fall klubbat – under protester från Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

ANNONS
|

Ett fint stöd för byggnadsnämnden och en god balans mellan bevarande och förändring? Eller ett dokument att tolka hur som helst med en slagsida åt en förtätning som klingar illa mot Varbergs karaktär? Ja, det var verkligen olika beskrivningar som gavs av stadsbyggnadsprogrammet under tisdagskvällens fullmäktigemöte.

Efter en lång debatt beslutade fullmäktige att anta programmet. Liberalerna fick bara stöd från Vänsterpartiet i sitt krav på en återremiss och "gör om, gör rätt". Kristdemokraterna fick med sig Sverigedemokraterna på sin linje som krävde flera förändringar i programmet men någon minoritetsåterremiss hade kritikerna inte samlat sig till. L och KD reserverade sig mot beslutet.

ANNONS

Varbergs DNA

Byggnadsnämndens ordförande Christian Persson (C) var först ut i talarstolen:

– Vi kommer nog få höra orden "Varbergs dna" många gånger den här kvällen. Vad händer om man använder samma dna om och om igen? Då får man inavel. Jag menar inte att vi är där, men om man säger att alla nya projekt ska ha Varbergs dna är vi på fel väg. Jag gillar Varbergs dna, och jag vill ha mer av det. Men jag vill också ha nya stilar.

Gummiband eller inte?

Debatten handlade i delar om vad detta dokument ska vara värt. Ledamöter från Liberalerna menade att programmet genom sina formuleringar blir något som kan tänjas lite hur som helst när byggherrar vill riva och bygga nytt.

Företrädare för bland annat Moderaterna och Centerpartiet tyckte att programmet var precis det man bett om när det beställdes 2017 – med en självklar status som just ett underlag för byggnadsnämnden.

– Jag känner mig inte trygg med skrivningarna. Det är mycket "bör" och lite "skall". Ska vi ge detta till byggnadsnämnden är det risk att det blir ett gummiband, sa Tobias Carlsson (L).

– Det är inte Guds heliga Bibel vi beslutar om. Det här är ett program och planeringsunderlag som man ska använda med sunt förnuft i byggnadsnämnden. Det ger inte svar på allt. Men det ger en inriktning om vilka områden som är lämpliga för förändring och känsliga för förändring, sa Christofer Bergenblock (C).

ANNONS

Ledamöter från Liberalerna krävde fler utredningar och tillägg om trafik, grönområden och arkitektur. Vänsterpartiet varnade för riskerna med rivningar av äldre billigare hyresrätter och nybyggena av dyrare bostadsrätter.

– Man har inte riktigt tagit reda på vilka socioekonomiska konsekvenser som det i övrigt fina stadsbyggnadsprogrammet kan få för vår stad. Därför är det viktigt att vi, innan vi tar beslut, får en tydlig redogörelse för de konsekvenserna, sa Ingela Svensson (V).

Kompromisser

Jana Nilsson (S) beskrev en arbetsprocess med ett knådande, ett givande och tagande ända in i slutet.

– Det är inte vårt förslag som ligger på bordet och det är inte heller Centerpartiets eller något annat partis, det är en blandning. Och programmet bygger ju på de beslut som vi tidigare fattat i fullmäktige – att vi ska förtäta Varbergs stad.

– Det här är ett gediget program. Många har haft synpunkter på det, så även jag. Jag är tacksam över att en del av mina synpunkter också beaktats. Givetvis kan man inte få allt man vill, sa Linda Berggren (S).

Liberalerna menade att programmet innehåller för mycket av förändringsfärgerna blått och ljusblått och för lite av bevarandefärgerna lila och rött.

– Detta program är bara en papperstiger. Gör om och gör rätt, sa Mikael Bonde (L).

ANNONS

Jana Nilsson (S) delade inte alls Liberalernas beskrivning:

– Sänk inte det här nu och säg att det bara är skit.

Nog för att "Varbergs dna" nämndes i debatten men flera av programmets försvarare uttryckte också ett "äntligen" över att stadsbyggnadsprogrammet nu blev klubbat.

Stadsbyggnadsprogrammet

Stadsbyggnadsprogrammet delar in Varbergs stad i sjutton olika områden. Varje område beskrivs och inom området markeras olika kvarter och delar av kvarter med rött, lila, ljusblått och blått.

Rött: Mycket känsligt för förändring. Till dessa områden hör bland annat ett område längs Göteborgsvägen och ett område längs Rosenfredsgatan.

Lila: Känsligt för förändring. Till dessa områden hör bland annat Brunnsberg, ett område längs Magasinsgatan och Karlberg.

Ljusblått: Möjligt för förändring. Till dessa områden hör bland annat Håsten och Lilla Träslöv.

Blått: Förändring är önskvärt. Till dessa områden hör bland annat Varberg Energi-tomten och Bolmen.

Antalet blå, ljusblå, lila och röda områden är stort så den som vill se vilka områden som har vilken färg gör rätt i att ta del av stadsbyggnadsprogrammet på kommunens hemsida. Här ovan nämner vi bara några exempel

LÄS MER:På tisdag står den stora striden om förtätningen

LÄS MER:KD och L är inte nöjda med stadsbyggnadsprogrammet

LÄS MER:De ska utreda hur Varberg bör förtätas

LÄS MER:Förtätningen: Så kan den gå till enligt färskt förslag

LÄS MER: Byggdialog underkänns av nämndpolitiker

ANNONS