KD och L är inte nöjda med stadsbyggnadsprogrammet

Alliansen är inte överens om hur Varberg ska förtätas i framtiden. Byggnadsnämnden har tillstyrkt ett nytt stadsbyggnadsprogram. Men Liberalerna och Kristdemokraterna tycker programmet är bristfälligt. Efter sommaren fattas slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Byggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett nytt stadsbyggnadsprogram. Programmet ska förtydliga hur och var förtätningen av staden ska ske framöver.

Staden har delats in i olika områden. Varje områden har fått en av fyra färgkoder som anger i vilken grad det finns möjlighet till förtätning. Rött innebär att det är ett område som bör bevaras och mörkblått indikerar önskvärd förtätning.

LÄS MER:KD och L om byggandet: Ta beslutet i fullmäktige

Efter en remissrunda där de flesta intressenter såg positivt på förslaget har nu byggnadsnämnden, efter en del mindre förändringar, fattat beslut i frågan. Men långt i från alla var nöjda.

Både Liberalerna och Kristdemokraterna tycker att stadsbyggnadsprogrammet i sin nuvarande form är alldeles för mycket inriktat på att staden ska förtätas utan att ta hänsyn till det som bör bevaras.

ANNONS

– Byggnadsnämnden tillstyrker stadsbyggnadsprogrammet och skickar det vidare till fullmäktige för beslut i september. Så som programmet är utformat nu så är det ett bra förslag, säger byggnadsnämndens ordförande Christian Persson (C).

Kan främja utvecklingen i vissa områden

Persson menar att programmet kommer att bli ett bra redskap för nämndens arbete framöver.

– Jag hoppas att det här innebär att vi kan få bort en del ansökningar från vissa områden och samtidigt heja på utvecklingen i andra områden, säger han.

Allianskollegorna är dock inte lika positivt inställda. Mikael Bonde (L) har lagt ett förslag om återremiss. Han tycker att hela programmet bör omarbetas av förvaltningen.

– Det skrivs väldigt mycket om hur vi ska förtäta, men inte mycket om hur vi ska bevara och spara. Stadens karaktär bör bevaras. Det tas inte upp tillräckligt mycket, säger han.

Ett lika viktigt beslut som utformningen av Västerport

Programmet har delat in staden i 17 olika områden .

– På tio av dessa områden har vi i Liberalerna synpunkter. Det kan handla om vilken färgkod området har eller så är det något annat viktigt som programmet har missat att ta hänsyn till.

Som HN tidigare har rapporterat om tycker Bonde också att den medborgardialog som har legat till grund för programmet var alldeles för dålig.

ANNONS

– Den borde minst har varit i samma dignitet som medborgardialogen kring Västerport har varit. Det här handlar ju om hur vi ska förändra Varberg, säger Mikael Bonde.

Förändra på rätt sätt säger KD

Även Kristdemokraterna är kritiska till programmet. De är av den åsikten att förslaget i många punkter blev sämre efter remissrundan. Fast de är väldigt glada över att barnperspektivet har kommit med och det faktum att det nu är fullmäktige som kommer att fatta beslutet.

– Det här handlar om att bygga om Varberg. Det är oerhört viktigt att det här beslutet tas i fullmäktige, säger Roger Kardemark (KD).

Kristdemokraterna säger att de inte är emot förtätning. Men de vill förtäta med varsamhet.

– Därmed inte sagt att vi säger nej till allting, säger Roger Kardemark som har lagt ett ändringsförslag. Bland annat tycker de att det finns fem områden som är i behov av ett högre bevarande skydd.

Tror att alliansen kan komma överens

Tomas Johansson (S) är vice ordförande i nämnden. Han tycker att det har varit en lång process som många har varit inblandade i med att få fram det förslag som nu ligger.

– Jag kan inte säga att jag är missnöjd, men inte heller helt nöjd. Det handlar om att ge och ta. Vi skulle kunna diskutera detta i oändlighet. Nu har vi fått fram ett förslag, säger han och fortsätter:

ANNONS

– Vi bevarar och samtidigt hittar vi bra områden för utveckling.

Både Mikael Bonde och Roger Kardemark säger sig vara hoppfulla om att de ska få gehör för flera av sina synpunkter innan kommunfullmäktige fattar sitt beslut.

Läs mer: Förtätningen: Så kan den gå till enligt färskt förslag

Läs mer: Byggdialog underkänns av nämndpolitiker

ANNONS