På tisdag står den stora striden om förtätningen

På tisdag kväll ska fullmäktige fatta beslut om stadsbyggnadsprogrammet – ett dokument som kan bli avgörande för hur Varbergs stad kommer att se ut i framtiden. Därmed hamnar en av de stora valfrågorna på bordet – och det är en oenig allians som möts i debatten.

ANNONS
|

"Förtäta med varsamhet." Liberalerna och Kristdemokraterna framförde kritik mot förtätningen i valet 2018. Både L och KD gick framåt. Deras eftervalsanalys sa dem att just budskapet om stadsbyggandet var avgörande för valframgången.

Att frågan var het under valet var inte så konstigt. I december 2017 hade fullmäktige klubbat förtätningsstrategin – men den var så löst hållen att politikerna under samma möte beställde en fördjupning av byggnadsnämnden i form av bevarande- och utvecklingsplaner för årsringarna runt vallgatorna.

Stadsbyggnadskontoret satte igång arbetet hösten 2018, och då byttes rubriken från "bevarande- och utvecklingsplaner" till "stadsbyggnadsprogram".

Visar var hus ska bevaras och var hus kan rivas

Programmet går igenom staden område för område och pekar ut i vilka områden som kommunen vill se ett bevarande och i vilka områden man välkomnar förändringar.

ANNONS

Det här ska ge byggnadsnämnden och dess förvaltning något att referera till när fastighetsägare vill bygga om eller riva och bygga nytt. Ett av syftena med programmet är att stadsbyggnaden i framtiden ska präglas av förutsägbarhet och en tydlig linje.

Men det är ett oenigt fullmäktige som samlas på tisdag för att besluta om det här dokumentet. Alliansen har inte enats, trots många års diskussioner om de här frågorna.

När saken behandlades i kommunstyrelsen yrkade Liberalerna på återremiss och Kristdemokraterna krävde omfattande förändringar i dokumentet.

Majoritet genom stöd från Socialdemokraterna

Men i kraft av samlade styrkor från Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna skickades programmet vidare mot fullmäktige. L och KD reserverade sig. På tisdag ska fullmäktige fatta beslut om stadsbyggnadsprogrammet. Räkna med debatt.

– Vi är inte emot förtätning eller att staden förändras. Det är hastigheten och skalan vi vänder oss emot – att man bygger så att kostymen späns i sina sömmar och spricker. Det blir okänsligt och vi förlorar stadens dna och karaktär, säger Tobias Carlsson (L).

– Det är ett samhällsproblem när mindre flerfamiljshus och villor i den där halvcirkeln precis utanför stadskärnan blir till salu och priserna blir sådana att det enda sättet att räkna hem affären är att riva och bygga nytt och stort. Det tas inget helhetsgrepp utan det är varje tomt för sig, tycker Tobias Carlsson.

ANNONS

Fel typ av helhetsgrepp tycker L och KD

Men det är just det där helhetsgreppet som stadsbyggnadsprogrammet ska ta, och i grunden är Tobias Carlsson och Morgan Börjesson positiva till idén om ett stadsbyggnadsprogram. Men:

– Ambitionsnivån och detaljeringsgraden är jättebra. Men det här är ett förtätningsdokument som släpper fram förtätningen. Det utgår inte från bebyggelsens karaktär utan det utgår ifrån en önskan om förtätning, säger Tobias Carlsson.

– Vi vill också lyfta fram den socioekonomiska aspekten av den här utvecklingen. Billiga hyresrätter rivs och ersätts med nya dyra komplex. Det finns inte en chans för dem som bott där tidigare att bo kvar. Det är de små stegens tyranni – man tar område för område och hus för hus, säger Morgan Börjesson (KD).

Ni menar att det finns mer utrymme för politiken att gå in och styra marknaden?

– Ja. Se på Snidaren. Jag är övertygad om att hela det området kommer att falla. Kanske inte nu, men när det sker en generationsväxling. Det sägs att "det är upp till fastighetsägarna". Ja, men då har man ju kapitulerat för marknadskrafterna helt. Vi måste ju ha en annan vision. Vill vi att fastighetsägarna ska styra hela utvecklingen? Släpper vi marknadskrafterna helt fria blir det inte bra, säger kristdemokraten Morgan Börjesson.

ANNONS

Vilken mylla har det funnits att diskutera det här inom Alliansen?

– Vi har i grunden ett väldigt bra samarbete. Men vi är också ärliga mot varandra när vi är oense. Det här är ett område där vi inte har någon gemensam Allianslinje, säger Tobias Carlsson och fortsätter:

– Nio av tio frågor och mer än det hittar vi gemensamma lösningar på. Problemet är när det blir binärt: Vill man riva ett gammalt hus och bygga sju våningar kommer ett kompromissförslag där man ska riva och bygga fyra våningar. Men det går ju liksom inte att bevara ett kulturhistoriskt intressant hus genom att riva det och bara bygga fyra våningar. Det blir ja eller nej till att riva och då hamnar vi på två olika stolar.

Givande och tagande

Ann-Charlotte Stenkil (M) anser att arbetet med programmet präglats av ett givande och tagande ända in i slutet. Så sent som på kommunstyrelsemötet ändrade man Kurtinenområdet från möjligt till känsligt för förändring.

Tobias Carlsson säger att förtätningen trumfar bevarandet. Vad säger du om den kritiken?

– Jag tycker att det gjorts en bra avvägning. Det här är ett omfattande och gediget arbete, och jag tycker att de som tagit fram programmet haft på sig båda glasögonen.

ANNONS

– Jag tycker det är synd att vi inte lyckats komma helt överens inom Alliansen. Det är naturligtvis en styrka när vi är överens. Vi är överens oftast, men här är vi det inte, säger Christofer Bergenblock (C).

– Vi i Centern har pratat om att vi vill se en förtätning av staden och att den ska ske med sans och balans. Det här dokumentet ger en bra balans mellan bevarande och utveckling av staden.

Kravet: Till fullmäktige

Liberalerna och Kristdemokraterna har lämnat in reservationer mot kommunstyrelsens beslut och vad tisdagens fullmäktigemöte landar i återstår att se. Någon uppbruten allians blir det i alla fall inte, säger Carlsson och Börjesson.

– Alliansen faller inte av det här, säger Morgan Börjesson.

– Vi i L och KD har tillsammans nio mandat av 61 i fullmäktige, vi har svårt att samla en majoritet, konstaterar Tobias Carlsson.

– Vad viktigast är: Vi vill att stadsbyggnadsprogrammet ska ägas av fullmäktige. Vill man göra avsteg ska det inte bara hanteras av byggnadsnämnden utan gå till debatt i fullmäktige så att det verkligen kommer för allmänhetens ögon, säger Tobias Carlsson.

Bild: Varbergs kommun

Stadsbyggnadsprogrammet

Stadsbyggnadsprogrammet delar in staden i 17 olika områden som beskrivs och förklaras närmare och över hela området tecknar den ljusblå, blå, lila och röda områden. Röda områden är mycket känsliga för förändringar och lila områden är känsliga för förändring. I ljusblå områden är förändring möjlig och i blå är förändring önskvärd.

LÄS MER:KD och L är inte nöjda med stadsbyggnadsprogrammet

LÄS MER:De ska utreda hur Varberg bör förtätas

LÄS MER: Byggdialog underkänns av nämndpolitiker

LÄS MER:Förtätningen: Så kan den gå till enligt färskt förslag

LÄS MER:KD och L om byggandet: Ta beslutet i fullmäktige

ANNONS