”Lägger man mer resurser på filialerna så måste de tas från huvudvårdcentralerna, säger Axel Storckenfeldt (M), närsjukvårdsnämndens ordförande, men vill att frågan utreds vidare.
”Lägger man mer resurser på filialerna så måste de tas från huvudvårdcentralerna, säger Axel Storckenfeldt (M), närsjukvårdsnämndens ordförande, men vill att frågan utreds vidare. Bild: Jari Välitalo och Region Halland

Beslutet: Hotade vårdcentraler ska utredas vidare

Det blev inget beslut om att lägga ner fem vårdcentralsfilialer när närsjukvårdsnämndens politiker samlades idag.
– Vi vill vända på alla stenar först och har återremitterat ärendet, säger Axel Storckenfeldt (M), närsjukvårdsnämndens ordförande.

ANNONS
|

Som HP berättat i flera artiklar anses fem av regionens elva vårdcentralsfilialer inte hålla måttet vad gäller exempelvis lokalernas standard och antal besökare. Förslaget från närsjukvårdens förvaltning är att dessa fem läggs ner, däribland filialerna i Rolfstorp och Kungsäter.

Men förslaget har väckt reaktioner och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville att hela ärendet skulle avslås. Fullt så långt ville inte Allianspartierna gå. Majoritetsbeslutet vid nämndens möte blev istället att frågan ska utredas mer.

– Problemet är att vi inte får skjuta till pengar för att höja kvaliteten på filialerna. I och med att våra vårdcentraler agerar på samma marknad som de privata så får vi inte snedvrida konkurrensen. Vårdcentralerna får enbart finansieras via den peng de får per listad patient, förklarar Axel Storckenfeldt.

ANNONS

LÄS MER:Politikerna inte redo att fatta beslut om vårdcentralerna

Påverkar huvudvårdcentralen

När ärendet nu återremitteras vill politikerna få svar på hur en kvalitetshöjning skulle påverka verksamheten och ekonomin på ”modervårdcentralerna”. Filialerna i Rolfstorp och Kungsäter hör ihop med vårdcentralen huvudvårdcentralerna i Veddige och Tvååker.

– Lägger man mer resurser på filialerna så måste de tas från huvudvårdcentralerna. Och det enda man kan skära ner på är personalen, säger Storckenfeldt.

Men får nämnden inte ens skjuta till pengar för att rusta upp lokalerna?

– Vi hyr alla lokaler, så en renovering innebär höjd hyra som betalas av vårdcentralen, konstaterar Axel Storckenfeldt.

När frågan ska tas upp igen framgår inte av beslutet.

– Förvaltningen får titta på hur mycket tid de behöver. Vi vill också veta mer om hur många i området som använder filialerna, säger Axel Storckenfeldt.

LÄS MER:C kritisk till nedläggning av vårdcentraler

ANNONS