Guldkuppen förblir ett olöst fall

Bevisen räcker inte för åtal i utredningen kring den uppmärksammade grova stölden hos Ernst Forsells guldbutik. Nu läggs utredningen ner.

ANNONS
|

Det är nu snart ett år sedan en maskerad man tog sig in i guldbutiken på Storgatan. Med en yxa slog han sönder montrar och plockade med sig smycken till ett värde av en kvarts miljon innan han lämnade platsen på cykel. Med tydliga bilder från butikens övervakningskamera hade utredarna länge gott hopp om att hitta gärningsmannen och eventuella medhjälpare.

En 34-årig man häktades så småningom efter att en tid ha varit anhållen i sin frånvaro. Tillsammans med ytterligare en person misstänktes han på sannolika skäl inte bara för kuppen i Falkenberg utan även för fem andra, liknande dåd i olika svenska städer.

ANNONS

– Vi hade även en medmisstänkt. Men även om vi är uppe på sannolika skäl så räcker det inte för att väcka åtal. I alla fall inte när det gäller guldkuppen i Falkenberg. Vi har helt enkelt inte tillräckligt, säger åklagare Henrik Kindlund som redan i början av juni tog beslutet att häva häktningen av 34-åringen.

– Jag ansåg inte längre att häktningsskälen övervägde den inskränkning det innebär att sitta häktad, sa åklagaren då till HN.

Bevisläget i Falkenbergsfallet har inte förändrats sedan dess och nu läggs alltså förundersökningen ner.

Vill du säga något om vad ni faktiskt hade och vad ni saknade?

– Nej, egentligen inte. Man vet aldrig vad som händer i framtiden. Det kan komma att öppnas upp på nytt om något skulle dyka upp. Men utredarna har gjort ett mycket bra arbete och dragit i alla de trådar som det har gått att dra i. Som jag ser det så går det inte att göra mer än vad som redan är gjort, säger Henrik Kindlund.

Vad gäller de fem andra fallen av rån är duon alltjämt misstänkt. Det rör sig om liknande tilltag mot guldbutiker i Örebro, Karlskrona, Helsingborg, Karlstad och Lund de senaste två åren.

ANNONS

– Hittills har jag inte fatta beslut i samtliga ärenden. Vissa kommer att läggas ner men i något fall kan det leda till åtal, säger Henrik Kindlund.

Fallen har kopplats samman av flera anledningar. Dels har de maskerade gärningsmännen fastnat på övervakningsfilmer och har därmed rent utseendemässigt kunnat jämföras sinsemellan. Dels känns rånarnas flyktmetod igen. Efter minst fyra av rånen användes cyklar för att försvinna från platsen på samma sätt som vid den grova stölden i Falkenberg.

Ett framgångsrikt åtal i något av fallen skulle i teorin kunna stärka indiciekedjan även i övriga fall, men inte tillräckligt för att åklagaren ska kunna förvänta sig fällande domar, menar Henrik Kindlund.

– Varje åtal måste stå på egna ben och måste bedömas individuellt, säger han.

ANNONS