Ett flertal politiker var på plats i Ankarskolan och jag tror att alla lyssnade och tog till sig av de synpunkter som framfördes, skriver Gösta Bergenheim (M).
Ett flertal politiker var på plats i Ankarskolan och jag tror att alla lyssnade och tog till sig av de synpunkter som framfördes, skriver Gösta Bergenheim (M). Bild: Annika Karlbom

Vi måste hitta en bra lösning för busstrafiken i Träslövsläge

Ett förslag kommer ligga på nämndens bord på måndag.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationTräslövsläge||

Svar

på ”Vi vill att omdragningen av linje 1 i Träslövsläge görs om”

Jag noterar i dagens HN (18/4) att SD planerar ett initiativärende gällande busstrafiken i Träslövsläge inför driftnämnd kollektivtrafiks sammanträde på måndag (22/4). Det finns redan ett ärende på nämndens bord i frågan. Ett flertal politiker var på plats i Ankarskolan och jag tror att alla lyssnade och tog till sig av de synpunkter som framfördes. Vid kontakt med förvaltningen dagen efter mötet aviserade jag att jag ämnade föreslå arbetsutskottet kommande tisdag att: ”ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Varbergs kommun ta fram förslag på alternativa lösningar som bättre tillgodoser de önskemål som framkommit avseende busstrafikering i Träslövsläge,” samt ”ge förvaltningen i uppdrag att hitta kortsiktiga lösningar på situationen via regionbusslinje 653”.

ANNONS

Ett sådant förslag ligger nu på nämndens bord till måndagens möte. Bakom detta står förutom jag 1:e vice ordf Erling Cronqvist (C) och 2:e vice ordf Christoffer Johansson (S). Den sistnämnde var också närvarande vid nämnda möte.

Att det skulle vara enkelt att hitta lösningar som tillfredsställer alla önskemål är inget okomplicerat uppdrag men det finns god anledning att ta de synpunkter, och nya omständigheter (vägföreningens roll), som framkommit på allvar och göra ett försök att tillsammans med kommunen hitta en så bra lösning som möjligt.

Gösta Bergenheim (M)

ordf driftnämnd kollektivtrafik i Region Halland

LÄS MER:Vi vill att omdragningen av linje 1 i Träslövsläge görs om

LÄS MER:Kollektivtrafiken i Träslövsläge behöver en bättre lösning

ANNONS