Bussar, busshållplats, träslövsläge, läjet, Hallandstrafiken
Bussar, busshållplats, träslövsläge, läjet, Hallandstrafiken Bild: Hillevi Olsson

Kollektivtrafiken i Träslövsläge behöver en bättre lösning

Regionbuss 653 upplevs inte som ett hållbart alternativ för resande till och från Varberg.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationTräslövsläge|

Först vill vi tacka er som kom till Södra Socialdemokratiska föreningens öppna möte den 14 mars i Träslövsläge (Läjet). Vi hoppas att många kände att de fick ge sin bild av ändringen av busslinje 1 och vi tackar för era synpunkter. Det vi tar med oss från mötet är att Hallandstrafiken och kommunen behöver bli bättre på att föra dialog med boende inför ändringar av busslinjer, samt att den nya linjedragningen genom Läjet inte fungerar optimalt utan ny lösning krävs.

Beslutet, taget av driftnämnd kollektivtrafik, om Kollektivtrafikplan 2024 innebär att den tidigare slingkörningen, som fångade upp stora delar av Läjet, blev en rak och gen busslinje med tyngdpunkt på östra delarna.

ANNONS

För att tillgodose resbehovet i den gamla delen (runt hamnen) har regionbuss 653 letts om för att täcka upp denna del. Dock med ett mycket sämre utbud än stadsbussen och med konsekvens att boende (och besökande) runt hamnen fått upp till en kilometer till närmsta hållplats med bra stadsbusstrafik. Många uttrycker också en upplevelse att bussen nu kör sönder gator och går där färre bor året runt.

Den regionbuss som trafikerar den gamla delen av Träslövsläge har även begränsade möjligheter att ta med sig äldre med rullatorer, eftersom det finns ett fåtal platser för dessa på bussen. Tillsammans med det sämre utbudet gör att regionbuss 653 inte upplevs som ett hållbart alternativ för resande till och från Varberg.

Därför kommer vi socialdemokrater att verka för att hitta en bättre lösning för kollektivtrafiken i den gamla delen av Träslövsläge med fokus på: högre turtäthet, bättre tillgänglighet och med en så trafiksäker linjedragning som det går att få till i en miljö som inte är byggd för stora bussar.

Christoffer Johansson (S)

andre vice ordf i driftnämnd kollektivtrafik

Jeanette Qvist (S)

kommunalråd i opposition

ANNONS