Bussar, busshållplats, träslövsläge, läjet, Hallandstrafiken
Bussar, busshållplats, träslövsläge, läjet, Hallandstrafiken Bild: Hillevi Olsson

Vi vill att omdragningen av linje 1 i Träslövsläge görs om

Beklagligt att beslutet inte har skett i samråd med Läjesborna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationTräslövsläge|

Sverigedemokraterna i Halland har skickat in ett initiativärende gällande linje ett som löper genom Träslövsläge i Varberg, bakgrunden till detta är att fram till mitten av december 2023 gick linje 1 i Varberg från Borgasgård i öst, genom centrum, sedan mot Läjet varvid bussen gick i en slinga för att sedan återgå mot centrum. I mitten på december gjordes dock en förändring av utbudet där linje 1 drogs om och endast går i östra delen av Läjet samt att linje 653 går i västra delen utmed hamnen, dock inte på helgdagar.

Under onsdagskvällen den 10 April träffades ett 100-tal upprörda medborgare i Läjet på Ankarskolan, detta på grund av omdragningen som Hallandstrafiken gjort av linjen i slutet av förra året. Sverigedemokraterna hade representanter på plats som lyssnade på medborgarnas åsikter kring omdragningen och vi anser inte att detta håller måttet och ser stora problem med omdragningen, vi vill ha omtag!

ANNONS

Vidare är det beklagligt att omdragningen inte har skett i samråd med dem som faktiskt påverkas av beslutet, Läjesborna. Sverigedemokraterna vill att framtida omdragningar tas i samråd med de som faktiskt påverkas, såsom boenden i området, vägföreningar och så vidare samt att ordentlig information utgår till berörda parter.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

- Att ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag på ny omdragning av busslinje 1 genom Träslövsläge.

- Med utgångspunkt från ovanstående, genomföra en omdragning i samråd med invånarna i Träslövsläge.

Kerstin Alexèn (SD)

ledamot i driftnämnd kollektivtrafik

Axel Sundström (SD)

ersättare i driftnämnd kollektivtrafik

ANNONS