Det finns all anledning att skydda barn och unga från användande av cannabis och annan narkotika, skriver Semias Schenberg och Peter Moilanen.
Det finns all anledning att skydda barn och unga från användande av cannabis och annan narkotika, skriver Semias Schenberg och Peter Moilanen. Bild: Martina Holmberg / TT

Drogfri uppväxt en rättighet

Barn ska skyddas från olaglig användning och handel med narkotika.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS

En mer liberal syn på cannabis och annan narkotika drabbar inte minst barn och unga! Trots det saknas ofta ett barnrättsperspektiv i narkotikadebatten – där den vuxnas användning istället står i fokus.

FN:s barnkonvention är den enda av konventionerna om de mänskliga rättigheterna som omnämner narkotika. Där står att barn ska skyddas från olaglig användning och handel med narkotika – men även att barnets bästa alltid ska beaktas och att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Och det finns all anledning att skydda barn och unga från användande av cannabis och annan narkotika, då skadeverkningarna är som störst under den tid som barns och ungas hjärnor är i utveckling. Barn påverkas även av föräldrars konsumtion – från graviditeten och genom barndomsåren och konsekvenserna blir extra tydliga i länder med en liberal narkotikapolitik. I Kanada, som legaliserade cannabis 2018, använder drygt en fjärdedel av föräldrarna cannabis för så kallat ”rekreationsbruk”. Med det följer en större tillgänglighet till cannabisprodukter i hemmet och fler fall av akuta förgiftningar bland små barn.

ANNONS

Vi har tillräckligt många barn som redan idag växer upp med föräldrar som har ett riskbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Fokus måste vara att minska konsumtionen i samhället, inte öka densamma – och då krävs det att vi vuxna tar ansvar som både individer och samhälle för att säkra barns rätt till en drogfri uppväxt.

Semias Schenberg,

LP-verksamheten och

Peter Moilanen,

Narkotikapolitiskt Center

ANNONS