Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Vulkanen Tambora i indonesien hade ett utbrott 1815 som sänkte jordens medeltemperatur. Bild: Iwan Setiyawan
Vulkanen Tambora i indonesien hade ett utbrott 1815 som sänkte jordens medeltemperatur. Bild: Iwan Setiyawan

Återigen, klimatkris är inget att oroa sig för

Tro inte på domedagsprofeter.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Klimatkris ger anledning till oro” och ”Koldioxid är en kraftfull växthusgas

Om man som insändare Sven använder enkel skolmatematik blir ökningen densamma som Elisabeth Hagberg kommit fram till. Undertecknad har i sin insändare räknat i absoluta tal. Det känns säkert bra för oss alla tre att vi räknat rätt men på olika sätt! Från mitten av 1800-talet, för cirka 150 år sedan, har jordens medeltemperatur stigit cirka en grad. Jorden är mycket värmetrög vilket innebär att dess medeltemperatur ändrar sig synnerligen långsamt. Tittar vi på jordens medeltemperatur bakåt i tiden finner vi den medeltida värmeperioden åren 950-1250. Under denna tid var medeltemperaturen tidvis lika hög eller högre än i dag i bland annat Europa, Grönland, Japan, Kina, Sibirien och Nya Zeeland. Vetenskapen tror att temperaturhöjningen berodde på ökad solaktivitet. Av lätt insedda skäl orsakades temperaturhöjningen inte av mänskliga koldioxidutsläpp. Den enda gången jordens medeltemperatur ändrats drastiskt i modern tid var efter den enormt stora vulkanen Tamboras, Indonesien, utbrott i april 1815. Som en direkt följd sjönk den globala medeltemperaturen kortsiktigt med 0,3 grader. Stoff från utbrottet spred sig som en ”torr” dimma över enorma områden och hindrade solstrålarna från att träffa och därmed värma jorden. Svenska domedagsprofeter sade för cirka 25 år sedan att mänskligheten hade högst 10 år på sig att vidta drastiska klimatförbättrande åtgärder om vi inte skulle gå under. Samma domedagsprofeter fortsätter att predika sitt budskap om en 10-årsfrist, varför tro på det nu?

Sammanfattningsvis: Jordens globala medeltemperatur har stigit cirka en grad på 150 år. Jordens globala medeltemperatur ändrar sig mycket sakta. Den globala medeltemperaturen var under den medeltida värmeperioden som i dag eller högre. Tro inte på vad domedagsprofeter/alarmister säger eftersom det inte stämt tidigare. Låt inte dig eller dina närmaste skrämmas av det framtida klimatet. Se positivt på tillvaron, framtiden och lev miljövänligt!

En koldioxidtörstande gräsrot