Vivab om Vågas kraftiga kostnader: ”Behöver vara självkritiska”

Bygget av Varbergs nya vattentorn visade sig vara mer komplext än väntat. Men hur stor del av kostnadsökningarna som beror på Vågas utformning är en fråga som nu ska utredas vidare.

ANNONS

Varbergs nya vattentorn Våga visade sig ”vara mer komplicerat att bygga och därmed dyrare” meddelade Vivab nyligen. Ursprungspriset låg på 301 miljoner kronor. I dag beräknas slutnotan landa på mellan 485 och 500 miljoner kronor.

Men hade det blivit någon prisskillnad om det istället byggdes ett traditionellt, runt vattentorn uppe på Bastekullen i Träslöv? Svaret på den frågan är inte helt glasklart om du frågar Vivab och deras ägare, det kommunala bolaget Varberg Vatten AB.

– I början av projektet hade vi konsulter som tittade på alternativkostnadskalkyler för andra utformningar, bland annat ett runt torn. Konsulterna gjorde ingen större skillnad på totalkostnaden och vi måste gå på det som konsulterna berättar för oss, säger Peter Sjöholm (M), ordförande för Varberg Vatten AB.

ANNONS

Vivab: ”Borde fått information från Veidekke tidigare”

Ärendet kring Vågas kostnadsökningar presenterades för kommunstyrelsen den 28 mars. I handlingarna står det bland annat att ”Varberg Vatten AB lade i ett tidigt skede en beställning till entreprenören (Veidekke reds anm.) att göra en bedömning av alternativa gestaltningar, bland annat ett traditionellt runt torn. Entreprenörens bedömning var att ett sådant alternativ inte skulle innebära några större utgiftsbesparingar. Det var också grunden till att Varberg Vatten AB valde att gå vidare med den gestaltning av Våga som nu byggs.”

Margareta Björksund-Tuominen, vd på Vivab, menar att ärendet är komplext.

– Det här är inte helt enkelt att förklara. Men i stora drag kan man säga att när vi i början såg att kostnaden för tornet skulle bli dyrare ville vi göra en paus. Vi tittade bland annat på andra materialval och olika infallsvinklar av tornet. Vi såg att priset låg lite högre men det kunde vi förstå, bland annat är ju platsen där tornet byggs en utmaning. I ett senare skede har vi förstått att det finns komplikationer med att bygga ett torn i den här gestaltningen, det påverkar inte minst de beräknade kostnaderna. Vi borde ha fått den informationen av Veidekke som förväntas ha den kompetensen, säger hon.

ANNONS

Sjöholm (M): ”Vi ska göra en utredning”

I handlingarna till kommunstyrelsen står det: ”Varberg Vatten AB:s syn på utgiftsökningarna i projektet är att detta dels beror på entreprenören underskattat och gjort en felaktig bedömning av byggnationens komplexitet utifrån vald gestaltning, dels på förändringar i omvärlden”.

Peter Sjöholm anser att det ger en orättvis bild att prata om enstaka bakomliggande orsaker. Han vill i dag inte svara på frågan hur mycket det är värt att ha ett torn med Vågas utformning kontra vad det innebär för kostnader.

– Nej, vad som är rimligt och inte rimligt kan jag inte svara på i dagsläget men vi ska göra en utredning. Vi har haft en stark yttre påverkan och kommer bryta ner detta på mer detaljer.

Han betonar att det handlar om att se helheten.

– Hade vi inte haft yttre påverkan i form av krig i Ukraina och ökade kostnader på material och priset ändå ökat så här mycket, då hade jag blivit irriterad. Men det sker alltid oförutsägbara händelser. Folk har en tendens att glömma konsekvenserna av det som sker i världen och vilken stor påverkan det får, säger han och fortsätter:

– Man måste också hålla i minnet varför vi gör den här byggnationen överhuvudtaget. Varberg är en stad som växer och vi gör det här för att klara kraven på va-försörjningen. Anslutningskostnaderna kommer nyttjas av fler och då slås kostnaden ut på fler människor. Man behöver alltid ha med den här typen av förklaringsmetoder, säger han.

ANNONS

Vivab, Varberg Vatten och Veidekke ska skriva tilläggsavtal

Det avtal som Varberg Vatten AB har med Veidekke är ett så kallat partneringkontrakt. Avtalet är konstruerat så att entreprenören inte kan belastas för tillkommande utgifter. Peter Sjöholm tror inte att ett annat typ av kontrakt hade förändrat situationen.

– Om vi hade lagt ett fast avtal med leverantören är jag övertygad om att priserna hade stigit ännu mer. Leverantören hade till exempel kunnat hänvisa till force majeure (juridisk term för oförutsägbara händelser) i samband med kriget i Ukraina, säger han.

Vivab: ”Situationen är besvärande”

Nu ska det skrivas ett så kallat tilläggsavtal som handlar om hur de kvarvarande utgifterna ska beräknas för att Veidekke ska kunna hålla nere kostnaderna. Vivabs främsta prioritering just nu handlar om att gå i mål med Vågaprojektet i tid. Vd Margareta Björksund-Tuominen menar dock att det finns lärdomar att dra.

– Vi är i en svår situation och vi behöver vara självkritiska. En av bitarna vi bör ta med oss är vi inte kan förlita oss på entreprenörens kompetens. Vi skulle tillsatt mer egen specialistkompetens när det gäller själva betongkonstruktionen. Det hade stärkt oss.

HN har sökt Veidekke som inte vill ge några kommentarer. Fredrik Indevall, regionchef på Veidekke, skriver i ett mail: ”Veidekke uttalar sig inte i pågående projekt utan all korrespondens med media sker via vår kund Vivab.”

ANNONS

Fakta: Vattentornet Våga

Första beräkningen var 301 miljoner kronor.

Uppskattad kostnad 2022: cirka 390 miljoner kronor.

Uppskattad kostnad 2023: cirka 500 miljoner kronor.

Reservoarvolym: 10 000 kubikmeter vatten.

Beräknas tas i drift: Under 2024.

Livslängd: 100 år.

LÄS MER:Kommunstyrelsen enig om Vågabygget

LÄS MER:Vattentornet Våga blir 200 miljoner dyrare än beräknat

LÄS MER:Följ med till bygget av Varbergs nya vattentorn

LÄS MER:Vattentornet Våga 90 miljoner dyrare än beräknat

ANNONS