Kommunstyrelsen enig om Vågabygget

Kommunalråden är eniga om att Veidekke bör fortsätta bygga vattentornet Våga – trots den spräckta budgeten.