Så vill Vänsterpartiet underlätta för bostadssökande

Kommunen borde ha en bostadsförmedling. Genom en sådan skulle utbudet och efterfrågan på bostäder komma i bättre balans, menar Vänsterpartiet.

ANNONS
|

Ingela Svensson och Björn Mellquist från Vänsterpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att kommunen "i dialog med privata hyresvärdar utreder och tar fram en modell för kommunal bostadsförmedling i Varberg" och att denna kommunala bostadsförmedling sedan "med ett rättvist och förutsägbart sätt" fördelar lediga bostäder.

"Som det är idag får bostadssökande i Varberg navigera mellan en mängd olika hyresvärdar med olika system för fördelning av lägenheter. Det är svårt att överskåda utbudet och det krävs mycket tid och ofta kontakter för att få en lägenhet hos en privat hyresvärd i Varberg", skriver motionärerna.

Förmedlingen skulle enligt Svensson och Mellquist vara en god hjälp i kommunens planering då förmedlingen skulle ge värdefull statistik över vilken typ av bostäder som efterfrågas. Man konstaterar också att förmedlingen är beroende av att flertalet privata hyresvärdar deltar i den.

ANNONS
ANNONS