Regiontoppen tog fram miljonkontrakt till företag – sitter själv i styrelsen

En stängd process och anklagelser om jäv. Nu kommer politiska reaktioner på HN:s granskning ”Regionens förlängda arm”. Men också nya frågetecken kring näringslivschefens roll.
– Man borde inte ha haft samma person sittande på två stolar samtidigt, säger Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt.

ANNONS
|

I granskningen framgick att sju organisationer valts ut och beviljats olika avtal värda totalt 25 miljoner kronor för att hjälpa Region Halland uppnå sin tillväxtstrategi. Avtalen kritiserades för att inte följa lagen om offentlig upphandling när inga andra organisationer hade möjligheten att söka uppdragen.

Uppgifterna har lett till att Konkurrensverket valt att inleda en egen utredning av avtalen som kan leda till böter för regionen.

HN kunde dessutom avslöja ett misstänkt fall av jäv i samband med att en av aktörerna fick sina pengar.

De som tagit besluten är regionstyrelsens tillväxtutskott där Helene Andersson (C) sitter som ordförande. Hon motiverar beslutet att inte låta fler göra upp om uppdragen med att de utvalda organisationerna har bäst förutsättningar att söka andra EU-finansierade projektmedel.

ANNONS

– Då har de en kapacitet, genom de här stöden också, att ta hem ännu mer pengar till Halland, näringslivet och högskolan, säger hon.

När HN upprepar frågan varför det står i vägen för att låta andra organisationer konkurrera om avtalen svarar hon till slut:

– Nu valde vi denna möjlighet. Jag har ingen mer kommentar på det.

"Sådana här situationer ska man inte sätta sig i”

Helene Andersson är fåordig om det misstänkta jävsfallet, där en tjänsteman var handläggare för de miljonkontrakt som delades ut till en organisation i vilken tjänstepersonens sambo jobbar.

Hon menar att tjänstepersonerna får ta ansvar för sig och politikerna för sig.

– Vi ska följa våra rutiner, konstaterar hon.

Har man gjort det här?

– Den övervakningen har tjänstepersonerna.

Per Persson (S) är vice ordförande i utskottet och ger en annan bild av hur man bör gå vidare. Beskedet från honom är att att man kommer se över hur processen gått till.

– Det kommer vi diskutera djupt. Sådana här situationer ska man inte sätta sig i. Det är min bestämda uppfattning, säger han.

Dubbla roller

HN kan också rapportera om ytterligare frågetecken kring regionens roller i arbetet med att ta fram avtalen. Denna gång rör det näringslivschefen Ann-Mari Bartholdsson.

ANNONS

När hon uppmärksammades på att tjänstemannen kan ha varit jävig försvarade hon det bland annat med att de varit flera personer på näringslivsavdelningen som arbetat med beredningen.

– Så som vi arbetar här i grupperingar så ser vi inte att det har varit några bekymmer, sa hon då.

Samtidigt som Ann-Mari Bartholdsson arbetade med de nya avtalen sitter hon sedan 2019 som styrelseledamot i Teknik & Kompetenscentrum i Halmstad Aktiebolag (Tek kompetens) som beviljats 2,2 miljoner kronor.

Expertens kritik

Ann-Mari Bartholdsson vill inte ställa upp på en intervju men går med på att svara på HN:s frågor via mejl. Hon medger att hennes dubbla roller ”kan te sig konstigt”.

”Det är en form av partnerskap och kan ses som att sitta på dubbla stolar men berednings och beslutsprocessen delas av många”, skriver hon.

Vidare säger hon att styrelseposten är en kvarleva sedan Region Halland fortfarande var delägare i Industriellt utvecklingscentrum i Halland AB (IUC Halland), ett systerbolag till Tek kompetens som båda ägs av föreningen Tek Halland.

”Region Halland och övriga delägare har efter detta överlåtit sina aktier i IUC på TEK Kompetens av olika anledningar bland annat administrativa där man med ett enhetligt ägande kunde ha en gemensam styrelse i stället för två. Men regionen har fortsatt haft en styrelsepost”, skriver hon.

ANNONS

Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, tycker det är onödigt av Region Halland att försätta sig i en situation som kan påverka allmänhetens förtroende för beslutsprocessen.

– Man borde inte ha haft samma person sittande på två stolar samtidigt, konstaterar han.

LÄS MER:Misstänkt jäv när regionen ingick miljonavtal

LÄS MER:Aktörer får miljonkontrakt av Region Halland utan upphandling

LÄS MER:Grovt övertramp att favorisera vissa företag

ANNONS