Ingen fara med vaccinet enligt Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har under eftermiddagen lämnat besked till Folkhälsomyndigheten om att vaccinet från Moderna ska vara verksamt även om det transporterats i fel temperatur.

ANNONS
|

Läkemedelsverket har under dagen varit i kontakt med företaget Moderna för att reda ut om det vaccin som transporterats i felaktig temperatur trots allt kan användas. Svaret är att de doser som använts inte behöver tas om – men att resterande doser ska kasseras.

Detta eftersom gummimembranet som täcker vaccinampullerna (vialerna) kan ha skadats av de för låga temperaturerna. Själva vaccinet ska dock inte ha tagit skada och de givna doserna behöver därför inte tas om enligt Läkemedelsverket, som i sin tur bygger sin uppfattning på samtal med tillverkaren Moderna.

”Vi kan verifiera att vaccinet i sig inte tar skada av den låga temperaturen. Möjligen kan gummiproppen på vialerna ta skada av för låg temperatur. Vi anser därmed att det inte föreligger någon risk för de som fått av de aktuella vaccindoserna, och inte heller att de behöver vaccineras om”, säger Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare i en skriftlig kommentar från Läkemedelsverket

ANNONS

”Däremot har vi inga invändningar mot företagets förslag att resterande vialer kasseras, då risk inte kan uteslutas att gummiförslutningen tagit skada”, fortsätter hon.

– Vi har tagit emot beskedet från Läkemedelsverket och tycker att det är bra att de ger ett så tydligt besked för de som redan har vaccinerats. Vi har ett önskemål om att detta även bekräftas från Folkhälsomyndigheten, säger Patrik Olsson, chef för Region Hallands läkemedelsenhet.

Hallands Nyheter har under eftermiddagen ställt ett antal kompletterande frågor till Läkemedelsverket och fått svar via mejl. Svaren är från myndighetens vaccinsamordnare Charlotta Bergquist:

Vad har Läkemedelsverket gjort för undersökningar under dagen?

”Läkemedelsverket har under dagen fört en dialog med företaget Moderna. I dialogen har frågan om vaccinets säkerhet och effekt i låg temperatur lyfts.”

Varför fanns det frågetecken om vaccinet?

”Vaccinet har i sitt godkännande en rekommendation om förvarad temperatur, och en uttalad instruktion att inte förvara på torris eller under -40 C. Den berörda leveransen hade en annan temperatur än den rekommenderade.”

Är det några oklarheter i informationen från leverantören?

”Det vi vet är det som står i produktinformationen. Vi har inte kännedom om någon annan information som kan ha gått från Moderna till vaccinleverantörerna.”

Kan man vara säker nu på att vaccinet har avsedd verkan?

ANNONS

”Vi har gjort den bedömningen.”

Folkhälsomyndighetens presstjänst skriver i ett mejl till Hallands Nyheter på fredagskvällen att Folkhälsomyndigheten har meddelat alla regioner att de inte har något att lägga till Läkemedelsverkets besked.

LÄS MER:Sjukhuset stoppar vaccineringar – osäkerhet kring transporterna

ANNONS