Vi är båda uppväxta i Veddige och minns hur viktig Veddige simhall var i barndomen, vi vet hur viktig den är för skolans uppdrag, skriver Cecilia Rönn (L) och Filip Zackrisson (L).
Vi är båda uppväxta i Veddige och minns hur viktig Veddige simhall var i barndomen, vi vet hur viktig den är för skolans uppdrag, skriver Cecilia Rönn (L) och Filip Zackrisson (L). Bild: Annika Karlbom

Vi håller med om att Veddige simhall bör bevaras

Liberalerna kommer kämpa för att alla invånare ska kunna ha rimlig väg till kommunens service vart man än i kommunen bor.

ANNONS
LocationVeddige||

Svar på ”Lyssna på önskemålen om att bevara Veddige simhall

Hej Trött medborgare utanför stan.

Vi skrev en insändare den 23 april 2020 som heter ”Vi håller med om att Veddige simhall är viktig för Veddige”

Vi står fortfarande fast vid att vi tycker att simhallen i Veddige ska bevaras. Den behövs på så många plan att det hade varit en stor förlust för Veddige och hela norra kommunen om den försvann.

Vi är båda uppväxta i Veddige och minns hur viktig den var i barndomen, vi vet hur viktig den är för skolans uppdrag. Jag, Cecilia är ledamot i förskole- och grundskolenämnden och skolan har inte jättestort utrymme för simundervisning i timplanen, men med en simhall i norra delarna av kommunen blir uppdraget mycket lättare då skolan har ett ansvar att erbjuda extra simundervisning för de barn som inte klarar kunskapstestet i åk 3 inför kraven i åk 6. Dessutom är vår uppfattning att kultur och fritid har ett mycket viktigt uppdrag i att erbjuda simskola på samma former som tidigare. Det handlar om att vi som kommun ska ta ansvar för och erbjuda den servicen till kommunens invånare som behöver den som mest. För oss liberaler är också valfriheten en viktig aspekt. Då pingvinen, som påpekat inte passar alla, så vill vi ha valfriheten med två olika simanläggningar i kommunen för att skapa möjlighet till simning för fler.

ANNONS

Nu väntar vi inom Liberalerna på att utredningen ska bli klar för att få en bild av kostnaden för renovering av simhallen. Vi ska bevaka denna rapport och göra allt vi kan för att man ska kunna renovera simhallen för att kunna behålla en simhall även i Veddige. Det behövs för den växande kommun vi är. Det behövs för barnens skull, för invånarna i norra kommunens skull, för hälsans skull.

Simhallen i Veddige är viktigt och Liberalerna kommer kämpa för att alla invånare ska kunna ha rimlig väg till kommunens service vart man än i kommunen bor. Det är viktigt att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas.

Cecilia Rönn (L)

ordförande Liberalerna Varberg

ledamot i förskole- och grundskolenämnden.

Filip Zackrisson (L)

ANNONS