Det moderata förslaget om ny bro mellan Helsingborg och Helsingör välkomnas av Centern som dock menar att vi inte får glömma ett ännu större sammanhang.
Det moderata förslaget om ny bro mellan Helsingborg och Helsingör välkomnas av Centern som dock menar att vi inte får glömma ett ännu större sammanhang. Bild: Johan Nilsson/TT

Tänk större om fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Planerna är en del av en större modernisering av infrastrukturen i hela Sverige och Öresund, skriver representanter för Centern.

ANNONS
LocationHalland||

Apropå

Hela västkusten vinner på fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Det är ett glädjande besked som ges av sex moderata kommun- och regionråd i Halland och Skåne om en ny fast förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Centerpartiet välkomnar det, men tycker samtidigt det är synd att artikelförfattarna låter bli att sätta infrastrukturfrågorna i ett större sammanhang. För att få ut bäst nytta med en sådan förbindelse till Danmark behöver man också beakta att Skåne, Halland, hela Småland, Västra Götaland, Östergötland och Sörmland behöver en ny och robustare järnvägsinfrastruktur för väsentligt snabbare tåg än dagens. Moderaternas kovändning i Riksdagen avseende Sverigeförhandlingen är därför bekymmersam.

ANNONS

Sverigeförhandlingen är en utredning som initierats av Alliansregeringen som syftat till att avtala om ökat bostadsbyggande genom utbyggnad av ny infrastruktur. Utgångspunkten för förhandlingarna har varit att finna ett gemensamt intresse för resultatet på såväl nationell, regional som lokal nivå. Uppdraget har bland annat inneburit att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Även mellanliggande regioner och övriga Sverige berörs, vilket innebär att utbyggnaden skall möjliggöra både konkurrenskraftig höghastighetstågstrafik mellan ändpunkterna, snabbare regional tågtrafik genom vårt län och framförallt väsentligt kortare restider till övriga Europa.

HH-förbindelsen ska således ses som en del av en större modernisering av infrastrukturen i hela södra Sverige och Öresundsregionen. En modernisering som till stor del finansieras genom ökat bostadsbyggande. Inom ramen för Sverigeförhandlingen har det bedrivits ett gränsöverskridande utredningsarbete mellan Sverige och Danmark och man föreslår att regeringen avsätter ytterligare medel för strategiska analyser. Även om Öresundsbron i sig har tillräcklig kapacitet efter 2030, leder en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör till att restiderna förkortas och tillgängligheten ökar jämfört med nuvarande färjeförbindelser.

Det räcker inte att bygga en fast förbindelse, utan att trimningsåtgärder vidtas på båda sidor sundet. Detta glömmer undertecknarna bort att kommentera i artikeln. Sådana åtgärder kan till exempel vara att dimensionera själva förbindelsen för snabbare tåg, samt att genomföra utbyggnad av höghastighetsbanor i de sträckningar som föreslagits av Sverigeförhandlingen. Denna lösning har emellertid Moderaterna tagit avstånd ifrån centralt, trots att Helsingborgs och Malmö kommuner, samt Region Skåne var för sig tecknat avtal med staten.

ANNONS

Vi i Centerpartiet ställer oss positiva till den nya fasta förbindelse som förespråkas. Ett utvidgat samarbete i Greater Copehagen kommer att stärka Halland. Vår uppmaning till Mikaela Waltersson, Carl-Johan Sonesson, Ann-Charlotte Stenkil, Jonas Bergman, Lisa Andersson och Peter Danielsson (samtliga M), är att påverka sin partiledning att byta ståndpunkt i fråga om nya stambanor för höghastighetståg och börja betrakta regionala infrastruktursatsningar i ett större perspektiv.

Ola Johansson (C), riksdagsledamot, Kungsbacka

Helene Andersson (C), regionråd, Halland

Erling Cronqvist (C), Kommunstyrelses ordförande, Laholm

Jenny Axelsson (C), kommunråd, Halmstad

Anna Roos (C), kommunråd, Hylte

Anneli Andelén (C), kommunalråd, Falkenberg

Christofer Bergenblock (C), kommunalråd, Varberg

Fredrik Hansson (C), kommunalråd, Kungsbacka

ANNONS