Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En fast förbindelse i form av tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle minska Sveriges utsatthet vid störningar på Öresundsbron, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT
En fast förbindelse i form av tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle minska Sveriges utsatthet vid störningar på Öresundsbron, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Hela västkusten vinner på fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Sverige har inte råd att vänta.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Coronakrisen innebär tuffa utmaningar. Vi måste vidta åtgärder för att minska smittspridningen, samtidigt som vi behöver hantera de konsekvenser för samhället som följer i pandemins spår. Pressen på vård och omsorg har bitvis varit stor runtom i landet. Många företagare har drabbats hårt av krisens effekter. Det slår direkt mot jobb och tillväxt. IMF och EU-kommissionen pekar på att Sverige kommer drabbas hårt av arbetslöshet. Tillsammans måste vi fortsätta ta ansvar och följa myndigheternas rekommendationer. Samtidigt behöver vi blicka framåt och säkerställa att Sverige kan starta om och rustas för framtiden. Då är det viktigt att skapa goda långsiktiga förutsättningar för jobb, företagande och handel med omvärlden.

I Greater Copenhagen-samarbetet, som Region Skåne var med och startade och som Region Halland är medlem i sedan årsskiftet 2018/2019, är vi överens om att HH-förbindelsen ska byggas. Vi vill också engagera Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen mer i frågan. Tillsammans kan vi skapa bäst förutsättningar för tillväxt och utveckling. Trafiken via HH-förbindelsen stannar inte i Helsingborg, utan gynnar hela västkusten upp till Göteborg och vidare mot Oslo. Kortare restider, underlättad arbetspendling och bättre förutsättningar för internationell handel stärker Sveriges exportmöjligheter och vårt lands konkurrenskraft.

Sverige kan inte stå still när länder i vår omvärld satsar. Rätt utformade, långsiktiga investeringar i infrastruktur bör prioriteras. När tunneln mellan Danmark och Tyskland, Fehmarn Bält-förbindelsen, står klar år 2028 knyts Sverige närmare kontinenten. Rätt hanterat innebär det fantastiska möjligheter för Halland, Skåne, Västra Götalandsregionen och resten av Sverige. Men det kräver att viktiga beslut inte skjuts på en oviss framtid. Sverige har inte råd att vänta med att börja förbereda för det ökade tryck på vår infrastruktur som Fehmarn Bältförbindelsen kommer att innebära.

Nästan 50 procent av alla lastbilar som kommer in i Sverige i dag går via bron. Om något händer med den så kopplas vi bort från omvärlden. En fast förbindelse i form av tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle minska Sveriges utsatthet vid störningar på Öresundsbron.

HH-förbindelsen skulle korta restiden från Halmstad till Köpenhamn med 40 minuter. Helt plötsligt är Köpenhamn en möjlig arbetsplats för Hallands invånare. För Göteborg och hela sydvästra Sverige är det en oerhört viktig satsning på en mer sammansvetsad arbetsmarknad och företagens rekryteringsmöjligheter breddas.

Kortare restider innebär även en större bostadsmarknad och bättre tillgång till såväl utbildning som kultur och nöjen. Öresundsregionens fördelar kan spridas till ett större geografiskt område. Det vore goda nyheter – både för medborgare och företag.

I år fyller Öresundsbron 20 år. Bron har fört oss närmare Europa, skapat nya arbetstillfällen och blev snabbt samhällsekonomiskt lönsam. En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör är nästa naturliga steg. HH-förbindelsen kan ha samma finansieringsmodell som Öresundsbron och skulle gynna både näringsliv och människors möjligheter i Halland, Skåne och Västra Götalandsregionen. Långsiktigt vinner hela Sverige, när vår konkurrenskraft ökar.

Danmarks och Sveriges regeringar bör påskynda planeringsarbetet för HH-förbindelsen – så att vi så fort det är möjligt får spaden i marken.

Mikaela Waltersson (M)

regionstyrelsens ordförande, Region Halland

Carl-Johan Sonesson (M)

regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Ann-Charlotte Stenkil (M)

kommunstyrelsens ordförande, Varberg

Jonas Bergman (M)

kommunstyrelsens ordförande, Halmstad

Lisa Andersson (M)

kommunstyrelsens ordförande, Kungsbacka

Peter Danielsson (M)

kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad