Svar om utsåld konst

En kommun har inte samma uppdrag som ett museum.

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

Oförskämd och kränkande utförsäljning av konst

I början av 2020 konstaterades att kommunens konstsamling behövde gallras, något inte hade gjorts på väldigt länge. Under våren gjordes en konstinventering i enlighet med Varbergs kommuns konstplan. Därefter togs en avvecklingsplan fram, den godkändes av kultur- och fritidsnämnden i augusti 2020.

En kommun har inte samma uppdrag som ett museum vad gäller att förvalta, vårda och underhålla konstsamlingen, utan har rätt att avyttra konstverk. Andra kommuner har gjort likadant och det finns inga juridiska hinder.

I konstplanen framgår bedömningskriterierna vid gallring av konst, det handlar exempelvis om verken varit skadade eller svårplacerade. Minst två sakkunniga har varit med och gjort bedömningen för varje enskilt verk. Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum har också tillfrågats om de är intresserade av konstverken, och har haft företräde om så varit fallet.

ANNONS

Vi har sålt konstverken till vad vi har bedömt vara marknadspris, minus kostnaden för att rama om och i vissa fall restaurera verken.

Precis som ni skriver köper kommunen in konst för att den ska komma allmänheten till del. Det gör den genom att vi placerar ut konstverken i kommunens lokaler. Efter hand som kommunen köper in ny konst och äldre, ibland skadade konstverk lämnas tillbaka finns ett behov att gallra. Det är inte ovanligt att skadade eller svårplacerade konstverk kasseras när kommuner gallrar sina konstsamlingar. Vi ville istället ge verken ett nytt liv hemma hos privatpersoner eller på museer.

Hör gärna av er till oss om ni har fler frågor om processen.

Katarina Sundberg

förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen

ANNONS