Strandskyddet är hotat av privatekonomiska intressen

Också med dagens regler förekommer oönskade övertramp.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

Katarina Erlingsons ledare 8/2

Med ojämna mellanrum kommer förslag på att försvaga strandskyddet och därmed också allemansrätten. Dessa kommer från markägare som förstås vill få avkastning på sitt ägande, men liksom i andra sammanhang är det så att det man vill ha får man ta från någon annan. I detta fall från de många som vill slå vakt om allemansrätten. I vissa länder har folk inte möjlighet att röra sig fritt på andras marker och stränderna är ofta omöjliga att nå för vanliga människor då de är bebyggda till hundra procent. Så vill vi inte ha det i Sverige. Strandskyddet är hotat av privatekonomiska intressen och vissa partier vill göra justeringar som också rör allemansrätten av ekonomiska skäl.

ANNONS

Också med dagens regler förekommer oönskade övertramp där den som för ett antal miljoner kommit över en tomt utanför strandskyddets ”första linje” lägger sitt hus längs stranden med kanske 15 meters panoramafönster mot havet. Ett sådant tilltag tar givetvis bort all havsutsikt för bakomliggande stugor som kanske legat där i femtio år. Ofta lägger man garage och förråd i samma länga, utan hänsyn till bebyggelsen bakom. Märkligt att inte bygglovsnämnden stoppar sådana tilltag! Det finns all anledning att hålla en strikt linje för att stoppa hänsynslöst beteende.

Rättvisa för alla

ANNONS