Pengarna som går till rut-avdraget kan användas till annat, tycker insändarskribenten.
Pengarna som går till rut-avdraget kan användas till annat, tycker insändarskribenten. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Skrota rut och överför pengarna till en värdig hemtjänst

Vi måste ha en helhetssyn.

ANNONS

Rut-avdraget

Svar

på "Släng inte ut rut med städvattnet"

Jag häpnar över Maria Haldestens tolkning av feminism: genom att påstå att det är antifeministiskt att vara emot rut-avdraget avslöjar hon bara alltför tydligt bristen på en helhetssyn på det samhälle vi har i dag. Det är ännu i dag år 2020 kvinnan som står för det mesta av hemarbetet; som tar ut största delen av föräldraledigheten och som är hemmets projektledare. Att resonera feministiskt är att vilja ha reformer för ett mera jämlikt vardagsliv, där den allra första tiden som föräldrar är av avgörande betydelse. En individualiserad föräldraförsäkring är ett steg för att bryta förlegade attityder och att minska stressen för att få det så kallade livspusslet att gå ihop. När mamma och pappa eller motsvarande sambos delar på vardagssysslorna kommer barnen att se gladare, mindre stressade föräldrar.

ANNONS

En generell arbetstidsförkortning är det andra steget för att ge familjen möjlighet till mer gemensam tid och en jämnare fördelning av ansvaret för obetalt hemarbete, det som Maria H kallar ”städandet av egen skit”. I en helhetssyn måste vi även inkludera hur vi har vant oss vid att konsumera : dagens klimatkris är en konsekvens av hur vi lever och konsumerar. För att ha råd att konsumera fyra gånger vad vårt klot mäktar med måste en arbeta mer. Och då hinner en inte städa. De som verkligen skulle behöva hjälp, ensamstående mammor eller äldre skröpliga har inte de pengarna. Nej, skrota rut och överför pengarna till en värdig hemtjänst i stället.

Susanne Bjelkefelt

Svar

från ledarredaktionen.

Att skuldbelägga en kvinna som köper en tjänst av en annan kvinna – vilket inte sällan är fallet i sammanhanget – är antifeministiskt. Likaså att nedvärdera den typ av tjänster de anställda inom rut-företagen utför. Faktum är att rut bidrar till att sätta en prislapp på ett tidskrävande arbete som alltför länge inte värdesatts på rimligt vis. Att inte se det och att använda olika måttstockar i värderingen av rut och rot är antifeministiskt.

Att ett ökat antal äldre använder sig av Rut är ett faktum. Det kan faktiskt bidra till att avlasta hemtjänsthandläggarna.

ANNONS

Maria Haldesten

Pol red

ANNONS