Debatten om energisystem fortsätter.
Debatten om energisystem fortsätter. Bild: Adam Ihse/TT

Realism i energidebatten men rätt fakta behövs

Kärnkraft är dyrt och ineffektivt.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på "Realism i den pågående debatten om energisystem"

Christer Axelsson har rätt i sin insändare att en diversifiering av olika energislag är bra för vår energiförsörjning. Det är bra att inte “alla ägg ligger i samma korg”!

För övrigt innehåller insändaren en hel del underlig “fakta”. Ett kärnkraftverk på 1 GW brukar ge ca 6-8 TWh per år, inte 2 TWh som påstås. Även gällande vindkraftens energiproduktion har insändaren fel. Om vi tittar på den sedan december 2018 färdigställda vindkraftsparken Lehtirova så producerar dessa 41 vindkraftverk ca 0,5 TWh per år. Detta med en effekt på 148 MW. Det krävs således inte 3-500 verk på 1 GW för att ge 0,5 TWh, det räcker med en tiondel så många.

ANNONS

Räknar vi om denna nybyggda vindkraft till effekten 1GW så blir det i stället 3,3 TWh elenergi som produceras. Alltså över 6 gånger mer än Axelsson hävdar att 1 GW vindkraft skulle ge. Det är så att vindkraftverk installeras med en hög maxeffekt för att kunna ta tillvara energin i höga vindstyrkor. Det är helt medvetet att det sällan blir fråga om maxeffekter men när det blåser mycket ger detta då mycket elenergi.

Om vi sedan jämför vad det skulle kosta att bygga vindkraftparker som ger motsvarande 6-8 TWh med de som byggts i Lehtirova så skulle den kostnaden bli ca 20-25 miljarder kronor. Ett motsvarande nytt kärnkraftverk på 1 GW skulle hamna i prisklassen 60-80 miljarder kronor. Alltså ungefär 3 gånger dyrare.

Andra relevanta siffror gällande kärnkraft är att energitillgängligheten ligger på strax över 80% i Sverige (ca 75% i världen). Verkningsgraden på ett kärnkraftverk är låga 35%. Det beror på att resten av den utvecklade termiska energin (65%) kyls bort och hamnar i omgivningen. Vad det gäller energipotentialen i uranet så utnyttjar våra kärnkraftverk ca 0,5-1% av den. Resterande 99-99,5% hamnar i det s.k. slutförvaret under 100 000 år som så kallat “förbrukat” bränsle.

Kärnkraft är alltså både en mycket dyr men men också en högst ineffektiv teknik vad det gäller att utnyttja den energi som verkligen finns i uranbränslet.

ANNONS

Glenn Wahle

ANNONS