Inte så lyckat att politiska partier kandiderar i kyrkoval, tycker Markus Leandersson.
Inte så lyckat att politiska partier kandiderar i kyrkoval, tycker Markus Leandersson. Bild: William Hernvall

Partipolitik är något annat än att vara kyrka

Snart är det kyrkoval.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Svar

på ”Kyrkan som mötesplats och kulturbärare

Snart är det kyrkoval, det vill säga val för beslutande organ inom Svenska kyrkan på församlings-, stift- och nationell nivå. De olika nomineringsgrupperna berättar om sina visioner för kyrkan och vad man vill att kyrkan ska satsa på under de kommande fyra åren. Viktig och intressant läsning.

I HN den 11 aug berättar t ex Stig Agnåker vad Centern vill satsa på i fem punkter; Kyrkan ska vara öppen, den fysiska tillgängligheten ska förbättras, kulturskatterna ska göras mer tillgängliga, kyrkogårdarna ska vårdas med omsorg och det ska bli bättre rutiner för aktiv sökning av gravrätter.

ANNONS

Det är bra, viktiga och konkreta initiativ alltihop, men är det verkligen detta Centern tänker på när de reflekterar och visionerar kring kyrkan? Det känns som ett långt steg från vad Jesus pratade om när han gav riktlinjerna. Då handlade det om gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och när Svenska kyrkan själv sammanfattar sin uppgift blir det i fyra tydliga ord: Kyrkans uppgift är gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Där hittar jag också det församlingsliv jag känner igen i Falkenbergs församling med välbesökta och livgivande gudstjänster och massor av musik, själavård och en diakoni som hjälper hundratals människor som marginaliserats. Jag hittar mängder av samtals- och studiegrupper för barn, ungdomar och vuxna och jag hittar ett utåtriktat arbete som synliggör kyrkan i både den fysiska och digitala världen. Vart tog allt detta vägen i Centerns ambitioner inför kommande mandatperiod? Kanske ett alltför tydligt tecken på att det inte är så lyckat att politiska partier fortfarande två decennier efter att kyrka och stat gått skilda vägar ändå väljer att kandidera i kyrkoval.

Markus Leandersson

Präst i Falkenberg

ANNONS