Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I alla tider har kyrkor och kyrkogårdar varit viktiga mötesplatser för människor, skriver debattören. Bild: Maria Gredeskog
I alla tider har kyrkor och kyrkogårdar varit viktiga mötesplatser för människor, skriver debattören. Bild: Maria Gredeskog

Kyrkan som mötesplats och kulturbärare

Vi vill ha öppna och tillgängliga kyrkor.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I alla tider har kyrkor och kyrkogårdar varit viktiga mötesplatser för människor. Vackra miljöer med otaliga kulturskatter som pastoratet inte bara skall vårda väl utan också göra tillgängliga och hållas levande för kommande generationer. För många människor är kyrkogården en viktig plats för eftertanke. Vid helger som Allhelgonahelgen visar våra kyrkogårdar vilken betydelse de har för både sällanbesökare, medlemmar och andra. Då är det viktigt att människor får möjlighet att komma till en kyrka och kyrkogård som är välkomnande, attraktiv och kulturhistoriskt intressant. En angelägen och betydelsefull uppgift för Svenska kyrkan.

Centerpartiet har aktivt arbetat för att gravstenar inte försvinner från våra kyrkogårdar. De ytor som tidigare hade ett syfte, en tanke och en tänkt struktur kan aldrig ersättas av gräsytor och planteringar utan att riskera att människor tappar känslan att vara delaktig i historien. Behov av nya gravvårdar med gravsten minskar betydligt. Därför är det viktigt att vi med omtanke, inte minst om kulturarvet, förändrar och utvecklar våra kyrkogårdar. I arbetet med detta har Centerpartiet fått med sig Hembygdsrörelsen och andra byföreningar som uppmärksammat och stött oss i denna fråga.

Centerpartiets mål kommande mandatperiod:

- Vi vill att våra kyrkor skall vara öppna och tillgängliga för alla.

- Vi vill förbättra den fysiska tillgängligheten för olika funktionsvariationer.

- Vi vill att kyrkans kulturskatt skall göras mer tillgängliga.

- Vi vill att kyrkogårdarna skall vårdas med omsorg så att kulturvärden bevaras och görs tillgängliga.

- Vi vill att pastoratet utvecklar en rutin för aktivt sökning efter anhöriga eller andra som kan tänkas vilja ta över gravrätter. I detta arbete kan t.ex byalag och föreningar involveras.

Lägg Din röst på nomineringsgruppen Centerpartiet den 19 september!

Stig Agnåker (C)

Kandidat till kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige