Vi förstår att det kan finnas oro inför förändringen

Vi har samma kvalitetsbestämmelser i kommunal drift.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Svar

på ”Oro när Falkenbergs kommun tar över LSS-verksamheter”

Hej Monica! Vi har full förståelse för att det finns oro inför den här typen av förändringar. I samband med politikens beslut kring återtagande av Nytidas verksamheter har vi skickat ut information till både brukare och personal, och även kallat till ett informationsmöte som sker inom de närmsta veckorna. Vi hoppas att så många som möjligt vill komma för att ha en dialog om vad som händer framöver och få svar på eventuella frågor.

Att kvaliteten i verksamheterna har försämrats efter återtagandet av till exempel Attendos verksamheter är inget som vi har kunnat se i de brukarundersökningar vi gör årligen. Vi använder oss av Sveriges Kommuners och Regioners brukarundersökningar, och har lyckats ökat svarsfrekvensen under de senaste åren från 20 procent till 75 procent. Det gör att vi nu har ett trovärdigt resultat att följa upp tillsammans med brukarna för att kunna kvalitetssäkra verksamheten. Vi har dessutom samma kvalitetsbestämmelser i kommunal drift som Nytida har arbetat utifrån.

ANNONS

Gällande arbetsmiljön gör vi varje år en arbetsmiljöenkät, där resultatet ständigt arbetas med för att bibehålla goda delar och utveckla de delar som behöver ses över. Givetvis vill vi alltid vara lyhörda och ta vara på personalens kunskap och idéer om hur våra verksamheter och arbetsmiljön kan bevaras och förbättras.

Har du fler frågor får du gärna höra av dig till mig.

Andreas Svensson

områdeschef funktionsstöd, Falkenbergs kommun

LÄS MER:Oro när Falkenbergs kommun tar över LSS-verksamheter

ANNONS