Dagcenter Triaden drivs idag av Nytida, men ska tas över av kommunen.
Dagcenter Triaden drivs idag av Nytida, men ska tas över av kommunen. Bild: Ola Folkesson

Oro när Falkenbergs kommun tar över LSS-verksamheter

Brukare kan drabbas negativt.

ANNONS
|

Apropå

artikeln ”Falkenbergs kommun återtar LSS-verksamheten från Nytida”

Jag är inte emot kommunal drift men oroad över hur det blir när övertagandet är "i hamn". Enligt Andreas Engebrethsen (S) i HN 20/4 ska detta inte påverka deltagarna och inte heller personalen ska drabbas.

Vid föregående övertaganden av LSS-verksamheter, bla från Attendo, har både brukare och personal i ett flertal fall drabbats negativt.

Personal som har lång erfarenhet blir inte sedda med tacksamma ögon när de påtalar hur organisering och upplägg av det dagliga arbetet kan utföras på bästa sätt för brukarna. I vissa fall betraktas personalen tom som bakåtsträvande och inte samarbetsvilliga när det är precis tvärtom. Det saknas all form av tillit och intresse av att ta tillvara på personalens kunnande. Alla vill göra ett bra jobb och känna sig nöjda med det man utför men det blir en omöjlighet när inte förutsättningar ges.

ANNONS

Vilka/vems versioner av hur det fungerar i verksamheterna tar högre chefer och politiker på allvar? Vid brukarenkäter och arbetsmiljöenkäter är det viktigt att relevanta frågor ställs. Görs inte det är risken stor att resultaten blir missvisande.

Vill Falkenbergs kommun vara en attraktiv arbetsgivare, där befintlig personal vill jobba kvar och även locka nya att börja, måste arbetsmiljön vara en självklar prioritering.

Monica Johansson

LÄS MER:Falkenbergs kommun återtar LSS-verksamheten från Nytida

ANNONS