Ungdomar som klarar skolan har mycket bättre möjligheter att skapa ett gott liv och undvika utanförskap och kriminalitet än de som inte klarar skolan, skriver Per Svensson (S).
Ungdomar som klarar skolan har mycket bättre möjligheter att skapa ett gott liv och undvika utanförskap och kriminalitet än de som inte klarar skolan, skriver Per Svensson (S). Bild: Fredrik Wirbing

Varför vill Centerpartiet ge skolbarnen en extra bestraffning?

I år vill vi i Framtid Falkenberg att alla nämnder ska få möjlighet att börja om från noll för att fokusera på att driva en långsiktigt hållbar verksamhet, skriver Per Svensson (S).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Svar

på "Framtid Falkenberg agerar oansvarigt med Falkenbergs framtid”

Anneli Andelén och Elisabeth Svensson Agerbjer försöker i en insändare få det att framstå som att vi i Framtid Falkenberg sparar mer på skolan än vad Centerpartiet föreslår. Det är helt fel och vi hoppas att det inte är en medveten tolkning utan ett missförstånd, då Centerpartiets förslag faktiskt innebär att det behöver sparas in ännu mer.

Barn- och utbildningsnämnden har tyvärr inte hållit sin budget under 2023. Underskottet är 17 miljoner. Eftersom att det inte går att driva en verksamhet på pengar man inte har så har nämnden satt in en rad besparingsåtgärder för att man ska hålla budget 2024. Åtgärder som Centerpartisterna i nämnden ställde sig bakom.

ANNONS

Efter varje år tar kommunfullmäktige beslut om hur man ska hantera nämndernas över- och underskott. Vi politiker bestämmer om en nämnd ska spara in sitt underskott från förra året eller om det ska strykas. I år vill vi i Framtid Falkenberg att alla nämnder ska få möjlighet att börja om från noll för att fokusera på att driva en långsiktigt hållbar verksamhet.

Centerpartiet vill däremot som enda parti att barn- och utbildningsnämnden ska ta med sig underskottet på 17 miljoner. Det innebär att skolorna i kommunen trots att de redan har gjort besparingar för att klara budget 2024 även ska spara in det gamla underskottet från 2023. En extra bestraffning helt enkelt, en bestraffning vars konsekvenser skulle innebära färre lärare i skolan och att elever som är i behov av extra stöd inte får den hjälp de behöver. Det är inte att ta hand om framtiden.

En sak som gör Centerpartiets ståndpunkt än märkligare är att de tycker att kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska få stryka sina underskott men inte barn- och utbildningsnämnden. Varför ska just skolan få en bestraffning?

Avslutningsvis så vill vi påminna om att Centerpartiet och Moderaterna hade 13 miljoner mindre till barn- och utbildningsnämnden än oss i sitt budgetförslag för 2024. Vi partier som styr Falkenbergs kommun prioriterar resurser till skolan, det är en investering i vår gemensamma framtid. Ungdomar som klarar skolan har mycket bättre möjligheter att skapa ett gott liv och undvika utanförskap och kriminalitet än de som inte klarar skolan.

ANNONS

Per Svensson (S)

Miranda Bodiroza (S)

Susan Pettersson (KD)

Petra Hygrell (L)

Markus Jöngren (MP)

Anita Giden (V)

LÄS MER:Framtid Falkenberg agerar oansvarigt med Falkenbergs framtid

ANNONS