Att fördela underskottet över flera år är att ansvar våra barns utbildning, hela kommunens uppdrag och Falkenbergarnas gemensamma pengar, skriver insädnarskribenterna.
Att fördela underskottet över flera år är att ansvar våra barns utbildning, hela kommunens uppdrag och Falkenbergarnas gemensamma pengar, skriver insädnarskribenterna. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Framtid Falkenberg agerar oansvarigt med Falkenbergs framtid

Vi kommer aldrig föreslå en så kraftig nedskärning med 14 miljoner på mindre än ett år.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Just nu läser vi svarta rubriker om nedskärningar inom barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg. Nedskärningarna är ett resultat av Framtid Falkenbergs dåliga kontroll på barn- och utbildningsnämnden som tillåtits dra över budget med 30 miljoner för 2023. Att nämnden sedan dess målmedvetet arbetat för att minska sitt underskott med 13 miljoner på några få månader är tappert men effekten blir en nedskärning utan kommentar från ansvariga politiker. Dessutom planeras det för ytterligare besparing i verksamheten under 2024 så är det inte konstigt att det märks av i verksamheten.

Från Centerpartiet i Falkenberg har vi i alla år haft som utgångspunkt att budgeten ska hållas. Görs inte det får nämnden ta ansvar för sitt underskott för att det inte ska drabba andra verksamheter alternativt öka kommunens lån med höga räntor för att klara av planerade investeringar.

ANNONS

När det gäller 2023 års underskott hade vi hellre sett att det som helhet arbetades av på flera år för att mildra nedskärningarnas effekter. Vi kommer aldrig föreslå en så kraftig nedskärning med 14 miljoner på mindre än ett år, likt det som Framtid Falkenberg genomför i brist på budgetkontroll.

Att inte ta ansvar för budgeten är oansvarigt, att skylla pågående nedskärningarna som ett resultat av hur det kvarvarande underskottet ska hanteras är rent felaktigt.

Att fördela underskottet över flera år är att ansvar våra barns utbildning, hela kommunens uppdrag och Falkenbergarnas gemensamma pengar.

Anneli Andelén (C)

Elisabeth Agerbjer (C)

ANNONS