Vad händer med eleverna när rektorn bryter mot lagen?

Öppen fråga till Falkenbergs Grundskoleförvaltning och Sveriges skolledare.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|
|

Det visar sig i ett samverkansmöte mellan förvaltning och fack den 7/2-23 att Sveriges skolledare uttrycker oro kring vilket stöd en rektor får då Skolinspektionen gör riktad tillsyn.

Faktum är att det är precis som Katarina Erlingson skriver i sin ledare i (HN 13/10-22): "Skolinspektionen kommer inte ut i första taget...", det vill säga ingen rök utan eld.

När väl Skolinspektionen kommer ut på riktad tillsyn så står således inte allt rätt till. Men det visar sig dock att de inte behöver vara oroliga alls.

Rektorerna får ett massivt stöd från förvaltningen i form av kvalitetsstrateg och utredare samt stöd av jurist (som har ett förflutet inom Skolinspektionen och således kan alla knep).

ANNONS

Min fråga till Christin Lund, Verksamhetschef och Frida Ombert & Catarina Bergh Lundin, Sveriges Skolledare, som alla deltog på sagda möte blir således: Vilket stöd kan elever och vårdnadshavare förvänta sig när en rektor bryter mot skollagen?

Finns samma massiva stöd tillgängligt för dem?

Och var skall Huvudmannen främst lägga sitt fokus? Hos den drabbade eleven eller hos rektorn som inte följer lagen? Vem är det som behöver stöd?

Funderande Vårdnadshavare

LÄS MER:Skandal lämna barnen i Okome åt sitt öde

ANNONS