Skolchef Stigert Pettersson, grundskolechef Christin Lund, nämndsordförande Peter Dygården.
Skolchef Stigert Pettersson, grundskolechef Christin Lund, nämndsordförande Peter Dygården. Bild: Håkan Johansson

Katarina Erlingson: Skandal lämna barnen i Okome åt sitt öde

Dåligt ledarskap kan köra vilken arbetsplats som helst i botten. Än värre är det om det är en skola och barnen där som blir utsatta. Det är upprörande hur situationen på Okomeskolan fått gå så långt att Skolinspektionen gör besök och därefter ger skarp kritik.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Det är barn upp till tolv år som får sin skoltid förstörd. Och inte bara skoltiden, risken är att det påverkar hela livet. En fjärdedel av barnen på Okomeskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen, det är ofattbart att det fått gå så långt. För de flesta av dessa barn har man dessutom inte utrett behovet av stöd ännu.

Skolinspektionen kommer inte ut i första taget, utan problemen har fått fortgå länge, det vittnar en kokerska på skolan om. Det hon beskriver visar på ett utomordentligt dåligt ledarskap. När eleverna var stökiga i matsalen fick "mattanten" inte säga till, det påstods vara lärarnas ansvar. Som sedan inte tog det - om det var brist på ansvarskänsla hos lärarna eller om det var styrningen från rektor som fallerade får vara osagt, någonstans var det uppenbarligen mycket fel. Att kokerskan slutade i frustration är sannerligen förståeligt.

ANNONS

Hur kan det gå så här på en liten skola - 80 elever - på landsbygden? Där människor ofta har den positiva sociala kontrollen som ger ett mervärde, men också kan vara jobbigt för den som utsätts för den. Det är därför konstigt att föräldrarna inte larmat. Den dåvarande rektorn får ta på sig ett stort ansvar för det extremt dåliga ledarskapet. Det verkar ha varit en dålig kultur i väggarna när man hindrar andra vuxna på skolan att medverka till den kollektiva uppfostran som borde finnas på en sund skola. Kulturen i väggarna har lättare att etablera sig på mindre enheter, är det då en dålig kultur drabbas inte bara personalen.

De ansvariga på kommunen, barn- och utbildningsnämnden, förvaltningschefen och grundskolechefen måste ta på sig en stor del av ansvaret till att situationen på Okomeskolan fått gå så långt. Kommunen har haft kännedom om bristerna en längre tid.

– Det första vi såg var att elevenkäten indikerade brister i studiero. Det har varit insatser sedan vintern 2021/2022. Man kan säga att Skolinspektionens beslut bekräftar det som vi redan har sett, säger förvaltningschef Stigert Pettersson.

Det är bedrövligt att kommunen inte tagit till krafttag. Man kan misstänka att Okome ligger lite för långt från Falkenbergs centrum. Dåligt ledarskap bör en kommun åtgärda så fort man får kännedom om det. När barnen inte uppnår kunskapsmålen och det finns tydliga indikationer i elevenkäter, då måste man agera. Det är bra att många lärare och rektor nu är nya, då kan man vädra ut den dåliga kulturen. Barnen på Okomeskolan har rätt till en bra skolgång och att de vuxna omedelbart tar tag i de problem som finns.

ANNONS

Läs mer: Allvarliga missförhållanden på skola

Läs mer: Före detta anställd vittnar om missförhållandena på Okomeskolan

ANNONS