Centerpartiet hade ordförandeposten i Varbergs Bostad föregående mandatperiod och man har historiskt sett alltid varit representerat i styrelsen. Hur mycket byggnation utanför centralorten har denna långa historik lett till i modern tid? undrar Stig Berntsson (SD).
Centerpartiet hade ordförandeposten i Varbergs Bostad föregående mandatperiod och man har historiskt sett alltid varit representerat i styrelsen. Hur mycket byggnation utanför centralorten har denna långa historik lett till i modern tid? undrar Stig Berntsson (SD). Bild: DGP dickgillberg.se

Tomt prat leder inte till byggnation

Ett korrekt ställningstagande att stoppa förtätningsplanerna i Veddige.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg||

Svar

på ”Ta ditt uppdrag i Varbergs Bostad på allvar!”

I sin insändare ondgör sig Christian Persson (C) över mig och Varbergs Bostads styrelse. Det stämmer att styrelsen beslutat att stoppa förtätningsplanerna i Veddige. Detta efter att stadsbyggnadskontoret beslutat om att pausa detaljplanearbetet efter den gemensamma bedömningen att det inte finns förutsättningar att bygga på platsen. Ett korrekt ställningstagande. Några erbjudanden från andra kommunala förvaltningar eller bolag om att stå för en del av lösningen har inte funnits, utan i vanlig ordning ska exploatören stå för samtliga kostnader.

Låt mig bara kort påminna Christian Persson att han själv suttit i Varbergs Bostads styrelse och dessutom varit byggnadsnämndens ordförande. Centerpartiet hade ordförandeposten i Varbergs Bostad föregående mandatperiod och man har historiskt sett alltid varit representerat i styrelsen. Hur mycket byggnation utanför centralorten har denna långa historik lett till i modern tid? Jag tror att vi alla vet svaret på den frågan. Ingen alls.

ANNONS

Så din fråga om hög svansföring eller svansen mellan benen kan nog enklast besvaras med att man inte ska kasta sten i glashus.

Stig Berntsson (SD)

styrelseordförande Varbergs Bostad

LÄS MER:Ta ditt uppdrag i Varbergs Bostad på allvar!

ANNONS