Christian Persson C
Christian Persson C Bild: DGP dickgillberg.se

Ta ditt uppdrag i Varbergs Bostad på allvar!

Den stora förloraren i det här debaclet är Veddige och dess omgivande landsbygd.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

När jag läste att Varbergs Bostad lägger ner sitt projekt med upptill 80 bostäder på i Veddige blev jag förvånad. Det är tydligt att det är en plats med utmaningar att bygga på men om viljan finns så går det att hitta lösningar.

I Varbergs Bostads ägardirektiv går det att läsa att bolaget ska ”kommuntäckande främja bostadsförsörjningen”. Veddige är en serviceort med stor potential och är även viktig för landsbygden i hela den nordöstra kommundelen. Nya hyresrätter är därför inte bara viktigt för bostadsbolaget utan för hela kommunorganisationen och invånarna i området.

Lösningarna och kostnaderna för genomförandet bör därför kunna fördelas på flera delar i kommunorganisationen. Om kommunen samlar styrkorna för att hitta en väg fram så ska det gå. Några sådana diskussioner verkade dock inte ha förts.

ANNONS

På kommunfullmäktige den 19 mars ställde jag därför en fråga till Varbergs Bostads ordförande Stig Berntsson (SD), om han initierat samtal för att hitta en väg framåt.

Det svar jag fick var verkligen förbluffande! ”Nej, några sådana kontakter har inte skett och kommer heller inte att ske. Ett bolag arbetar helt enkelt inte på så sätt!” och ”Under projekteringstiden kan han som ordförande inte blanda sig i sådan frågor, vi är helt frånkopplade”. Frånkopplad var ordet. Senare under fullmäktigesammanträdet fick vi veta att ordföranden i Byggnadsnämnden hade haft samtal med ordföranden i Vivab för att hitta lösningar kring dagvattenplaneringen i Stråvalla. Ridå…

En ordförande kan inte bara luta sig tillbaka och ta emot arvoden utan måste göra jobbet och ta diskussionen med den övriga kommunorganisationen samt sätta sig in i de projekt som bolaget driver. Det hela kan inte beskrivas som något annat än oansvarigt och omdömeslöst. Ansvaret faller tungt på Varbergsalliansens ledarskap som tillåter ett så ointresserat ordförandeskap.

Den stora förloraren i det här debaclet är Veddige och dess omgivande landsbygd.

SD i Varberg brukar ha hög svansföring när det gäller landsbygden men det här liknar mest svansen mellan benen.

Christian Persson (C)

ledamot kommunfullmäktige

ANNONS