Ridskolor finns där det finns mycket folk, det är där vid landets större tätorter som hästarna är koncentrerade. Vargen är ett skyggt djur och undviker om möjligt sådana områden, skriver insändarskribenten.
Ridskolor finns där det finns mycket folk, det är där vid landets större tätorter som hästarna är koncentrerade. Vargen är ett skyggt djur och undviker om möjligt sådana områden, skriver insändarskribenten. Bild: NTB

Osannolikt med möten mellan varg och ryttare i Halland

Vargen är ett skyggt djur och undviker om möjligt områden med mycket folk.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Vargen måste reduceras!”

”Vargstammen måste reduceras!” skriver Göte Carlsson i en replik på vårt svar till en ledare i HN. Både ledaren och vårt svar handlade om varg i Halland och då borde Carlssons replik också avse landskapet, även om hans svar i det avseende är svävande. Eftersom det inte ens är helt klart att det ännu finns ett vargrevir i Halland är det förstås inte ett relevant argument att hävda att stammen ska reduceras. Om man avser den nationella stammens storlek finns ett beslut taget, men det säger inget specifikt om Halland.

Hela sydvästra Götaland har extremt lite varg. Carlsson kunde gärna ha fått ägna en tanke åt hur han solidariskt kunde hjälpa landsbygden i Bergslagen att lätta på vargtrycket. Där finns nästan hela den svenska vargstammen. Det finns nu ett nationellt myndighetsförslag till hur stammen ska jämnas ut, men det stöter inte förvånande direkt på patrull i de idag vargfattiga områdena.

ANNONS

”Vargens etablering är förödande för landsbygden”, skriver Carlsson. Det låter dramatiskt, men han låter oss inte veta hur det skulle ske. En sådan förödelse kan inte ses ens i de vargtätaste områdena i landet. Inte att förglömma är att rovdjur som varg och björn också i stor omfattning är underlag för naturturism.

Carlsson antyder också att vargen skulle vara en fara för ryttarna vid Hallands ridskolor. Ridskolor finns där det finns mycket folk, det är där vid landets större tätorter som hästarna är koncentrerade. Vargen är ett skyggt djur och undviker om möjligt sådana områden. Så det är osannolikt med möten mellan varg och ryttare, särskilt i ett område med så lite varg som här i Halland. Sådana möten finns dock rapporterade från mer vargtäta områden. Inte heller där rapporteras faktiska tillbud, men en ryttare kan givetvis uppleva visst obehag.

Carlsson upprörs över att vi försökt ta reda på orsaker till dödsolyckor bland hästar. Detta finner vi märkligt. Om man är mån om hästar är sådan information naturligtvis nödvändig. De största problemen måste prioriteras först. Samma ovilja brukar uppvisas i jägarkretsar i de vargtäta länen när dödsolyckor bland jakthundar diskuteras.

Carlsson undviker nogsamt att se att vargen även kan bidra med samhälleliga nyttor vid sidan om det avgörande bidraget till biologisk mångfald. Naturturism nämnde vi ovan. Vargen håller också nere älgstammen till gagn för skogsbruk och trafik.

ANNONS

Naturskyddsföreningen Falkenberg

Styrelsen genom ordförande Hans-Örjan Nohrstedt

LÄS MER:Antalet vargar måste minskas snarast

ANNONS