Centerpartiet anser att det är avgörande att människor kan känna sig trygga och kan bo och driva företag på landsbygden även framöver, skriver debattörerna.
Centerpartiet anser att det är avgörande att människor kan känna sig trygga och kan bo och driva företag på landsbygden även framöver, skriver debattörerna. Bild: Maria Gredeskog

Antalet vargar måste minskas snarast

Centerpartiet anser att det är avgörande att människor kan känna sig trygga och kan bo och driva företag på landsbygden även framöver, skriver Fredrik Hansson (C), Agneta Åkerberg (C) och Gustav Johansson (C).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

I mars hölls ett informations- och utbildningsmöte om rovdjur i Halland på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker arrangerat av Jägareförbundet. Aulan var välfylld och dagens ämnen var inventering av stora rovdjur, vargens påverkan på klövvilt, paragraf 28 samt hur bestämmelser och organisation ser ut för skyddsjakt.

En tjänsteperson från Jägareförbundet berättade om utbredningen av vargen i Sverige och delvis i Norge. Ett vargrevir äter cirka 120 älgar på ett år. Ett vargrevir är på cirka 50 000 hektar medan ett älgskötselområde är cirka 10 000 hektar. Beräkningar visar att vargen tar cirka 2,4 älgar per 1 000 hektar. Vargen äter även andra klövdjur, men man har sett att vargen inte föredrar grisar. Så med fler vargar påverkas inte vildsvinsstammen nämnvärt.

ANNONS

Länsstyrelsen i Halland berättade om hur varg och lo etablerat sig i landet. Naturvårdsverket sätter ramarna och menar att det är önskvärt att antalet vargar breder ut sig söderut och att det kan skjutas av i mittområdet. Officiella siffror säger att det finns cirka 450 vargar i Sverige, medan många anser att det handlar om betydligt fler. Lagar och paragrafer som vi har att förhålla oss till gicks igenom och vi fick information om hur licensjakt gått till i Herrljungatrakten. För att jakten ska bli lyckad är ett gott samarbete, god lokalkännedom och bra hundekipage mycket viktigt.

Centerpartiet anser att det är avgörande att människor kan känna sig trygga och kan bo och driva företag på landsbygden även framöver. Att ständigt oroas över vargangrepp på sin djurbesättning är ohållbart och vi menar att vargstammen som ett första etappmål snarast måste begränsas till de 170 individer som riksdagen tidigare angett som lägsta antal. Vi anser även att vargförvaltningen kan förbättras genom att minska antalet vargar i de områden där det finns flest individer.

Ska Sverige kunna producera livsmedel och öka självförsörjningsgraden, så måste förutsättningarna att bedriva livsmedelsproduktion på landsbygden säkerställas. Centerpartiet vill att vargen skall samförvaltas med Norge, eftersom vargen rör sig över stora områden.

ANNONS

Centerpartiets hållning är ”En trovärdig rovdjurspolitik kräver en aktiv förvaltning med starkt regionalt inflytande. Det stärker förtroendet för rovdjurspolitiken och tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.”

Fredrik Hansson (C)

distriktsordförande

Agneta Åkerberg (C)

distriktsstyrelseledamot

Gustav Johansson (C)

CUF Halland

ANNONS