Här skulle det passa med en livsmedelsbutik, tycker skribenten.
Här skulle det passa med en livsmedelsbutik, tycker skribenten. Bild: Carin Rudehill

Lägg livsmedelsbutiken vid Lindhovsrondellen istället

Redan idag är trafiksituationen under all kritik i området runt Lassabackarondellen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg||

Apropå

artikeln ”Ett steg närmre ny matbutik i Varberg – planförslag ska tas fram”

Jag läste i HN 29 februari att byggnadsnämnden sagt ja till en ansökan om planbesked det vill säga en ny detaljplan för en ny matbutik på gräsmattan vid Biltema vid Lugnetrondellen.

Detaljplanen säger att området är till för varor med skrymmande handel men inte matvaror.

Varför bekostar kommunen en utredning av detaljplaneändring? Varför går Varbergs kommun hela tiden efter fastighetsägarnas önskemål om detaljplaneändringar? Det är dags att sätta ned foten nu och säga att nuvarande detaljplan gäller.

Redan idag är trafiksituationen under all kritik i området runt Lassabackarondellen. Det blir ju inte bättre om man ger tillåtelse för en livsmedelsbutik i området.

ANNONS

Dels är ytan väldigt liten så det finns inga möjligheter att bygga ut en butik om så behövs.

Om kommunen får tummen ur och stänger påfarten från Birger Svenssonsons väg till Lassabacka rondellen och anlägger en ny rondell ovanför Markbutiken/Colorama och leder trafiken österut via den nya rondellen vid MAX så kommer det bli ännu högre trafik belastning på Lugnetrondellen.

Kommunen säger att man inte avfärdat eventuell etablering av en livsmedelsbutik i Lindhovsrondellen men att det måste till en planfri korsning på Viskadalsbanan. Varför måste det till en planfri korsning? I hur många år har Varberg haft en korsning med bommar mitt inne i stan vid Gallerian?

Större delen av kunderna som åker och handlar gör det i bil särskilt om man kommer från den norra delen av Varbergs kommun.

Det finns inget helhetstänk inom kommunen. Man bör tänka på att planera in dagis , skolor, kommunikation, livsmedelsbutiker, vatten/avlopp , mm när man planerar nya bostadsområden innan man ger tillåtelse att börja bygga nya bostadsområden.

Jag tycker kommunen skall tänka om och gå på spåret med en etablering av livsmedelsbutik i Lindhovsrondellen istället för Lugnetrondellen.

Skattebetalare

LÄS MER:Ett steg närmre ny matbutik i Varberg – planförslag ska tas fram

ANNONS