Ett steg närmre ny matbutik i Varberg – planförslag ska tas fram

Byggnadsnämnden säger ja till att ta fram en detaljplan för en mataffär vid handelsområdet Lugnetrondellen. Men trafiken till och från affären måste lösas, annars kan alla planer läggas ner.